Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig stilling frå 1.november 2021 eller etter avtale for Lege i spesialisering innan fysikalsk medisin og rehabilitering. Stillinga er ved Seksjon for fysikalsk medisin og rehabilitering som tilhøyrer Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering. 

Seksjon for fysikalsk medisin og rehabilitering inneheld sengepost med 16 senger til pasienter med komplekse fysiske og/ eller kognitive funksjonsnedettelser som følge av skade/ sykdom i sentralnervesystemet, det perifere nervesystemet, multitraumer og amputasjoner. Seksjonen yter ambulante tjenester og poliklinisk oppfølging før/etter innlegging. Seksjonen har poliklinikk for fysikalsk medisin, inklusiv HelseIArbeid poliklinikk. Det er tett arbeid i tverrfaglege team på både sengepost og poliklinikk.

Arbeidsoppgåver

 • Sengepost- eller poliklinisk arbeid
 • Det er forventa at ein deltek i seksjonen si ordning med vaktberedskap

Kvalifikasjonar

 • Det er ønskeleg med erfaring innen fysikalsk medisin og rehabilitering 

Personlege eigenskapar

 • Fleksibel, løysingsorientert og initiativrik
 • Evne og interesse for tverrfagleg samarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner, muntleg og skriftleg
 • Vere i stand til å gi og ta imot veiledning

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte team
 • Utfordrende arbeidsoppgåver
 • Tett samarbeide med andre faggrupper
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktpersoner
Navn: Hanne Svejstrup Elde
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 41248018
E-post: Hanne.Svejstrup.Elde@helse-mr.no
Navn: Tonja Pantelaos
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 48247856
E-post: Tonja.Judith.Pantelatos@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Poliklinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Helse Møre og Romsdal HF
Åsehaugen 5
6017 Ålesund