Kort om arbeidsgiver
Stillingen som lege i skolehelsetjenesten er en nyopprettet stilling i kommunen. Stillingen er fastlønnet med fast arbeidstid på dagtid. Den som ansettes vil kunne være med å utforme stillingen i henhold til gjeldende lovverk og retningslinjer. Det er fem helsestasjoner i kommunen med tilsammen 30,79 årsverk faste stillinger. Helsestasjonene har helsesykepleiere, jordmødre, fysioterapeuter, leger og sekretærer tilsatt. Vi har et nært samarbeid innad i tjenesten og med andre instanser. Fagområdene møtes i egne faggrupper. 

Arbeidsoppgaver:
 • Gjennomføring av helseundersøkelser og skolestartundersøkelsen i samsvar med gjeldende retningslinjer, og etter de føringer som er bestemt av arbeidsgiver og arbeidsleder i Ringsaker kommune.
 • Bidra med å gi medisinskfaglige råd og informasjon til lærere, foreldregruppen, skoleledelse, helsesykepleiere og andre samarbeidspartnere.
 • Delta i det tverrfaglige teamet i skolehelsetjenesten i samarbeid med helsesykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og evt. øvrige ansatte. Skolelegen bør delta i årlige samarbeidsmøter med skolen, samt bidra i det systemrettede arbeidet med skolen sammen med de øvrige aktørene i skolehelsetjenesten.
 • Jobbe med kvalitetsutvikling av tjenesten, herunder blant annet rådgivning og veiledning til kollegaer, samt kvalitetssikkerhetsarbeid.
 • Arbeidsoppgavene skal utføres i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, nasjonale faglige retningslinjer og veiledere for helsestasjonens og skolehelsetjenestens virksomhet, med mindre det eksisterer lokale, skriftlige omforente prosedyrer nedfelt i kommunens kvalitetssystem som tilsier fravikelse fra dette.
Kvalifikasjoner: 
 • Søkeren må være ferdig utdannet spesialist eller være under spesialisering.
 • God kjennskap til, og erfaring fra norsk helsevesen.
 • Det er en fordel med erfaring fra lignende arbeidsområder.
Personlige egenskaper:
 • Interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å arbeide godt både selvstendig og i team.
 • Evne til å be om råd når det er nødvendig.
 • Evne til å se sin rolle som en del av en større tjeneste.
 • Flytende norsk / skandinavisk muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr:
Årslønn i 100 % stilling: etter avtale. 
Gode pensjonsordninger og velferdsordninger.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ringsaker kommune
Skolehelsetjenesten
Kontaktperson
Navn: Ann-Kjærsti Svalheim
Telefon: +47 94016637
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Helsestasjonen
Mausetvegen 10a
2380 BRUMUNDDAL
Søk på stillingen