Kort om arbeidsgiver

Alderspsykiatri - et fagfelt for framtiden

Vi utlyser en overlege stilling i poliklinikken ved Alderpsykiatrisk avdeling, Akerhus universitetsykehus. 

Poliklinikken er landets største Alderspsykiatriske poliklinikk med 24 årsverk. Poliklinikken har 5 overleger og en LIS-lege i tillegg til kliniske psykologer, nevropsykologer og spesial sykepleiere.

Poliklinikken er preget av medarbeidere med høy kompetanse og faglig entusiasme. De fleste har lang erfaring med alderspsykiatriske problemstillinger.

Alderspsykiatrisk avdeling er en spesialisert avdeling for utredning av psykiske lidelser samt utredning av kognitive problemer som har oppstått hos pasienter etter fylte 65 år. Vi tilbyr medikamentell behandling  og  samtaleterapi med kognitiv og psykodynamisk utgangspunkt. Vi jobber i tverfagligteam. Avdelingen samarbeider tett med nevrologer, geriater og indremedisinere, men også med pårørende, kommunale helse- og sosialtjenester med utgangspunkt i pasientens behov.

 Vi har integrerte forskningsprosjekter i klinikken og har pr. i dag en dr. grads stipendiat i nevropsykologi i poliklinikken.

Avdelingen har flotte lokaler lokalisert på Skytta i Nittedal.
Tiltredelsestidspunkt kan diskuteres.

Arbeidsoppgaver

 • Et spennende og inspirerende tverrfaglig miljø med gode vekst og fagutviklingsmuligheter
 • Etter- og videreutdanning i forskjellige terapiformer da poliklinikken er opptatt å tilby pasienten en bred terapi tilnærming
 • Muligheten til å delta i videreutvikling av et levende forskningsmiljø i avdelingen
 • Helseforetaket har meget gode kultur og fritidstilbud
 • Fleksitid etter gjeldende regler
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.

Kvalifikasjoner

 • Overlege i psykiatri eller på slutten av utdannelsen i psykiatri.
 • Ønske om alderspsykiatrisk erfaring.
 • Beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Norsk autorisasjon som lege

Personlige egenskaper

 • Du må ha evne og interesse for fag, tverrfaglig samarbeid, og gjennom dette bidra til et profesjonelt og utviklende fagmiljø i avdelingen
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Du har evne til å bidra positivt faglig og kan jobbe selvstendig.
 • Du har gode samarbeidsevner og gode kommunikasjons egenskaper

Vi tilbyr

 • Utredning og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser. 
 • Oppfølging av TPHU av begrenset antall pasienter.
 • Undervisning og veiledning av LIS 
 • Stillingen innebærer deltakelse i ulike forsknings prosjekter i avdelingen. Store muligheter for å utvikle seg gjennom arbeidsoppgaver.
 • 17-delt bakvaktsordning.

 

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Simona Mazur Hansen
Tittel: Overlege/teamleder
Telefon: 67057770
Navn: Lisbeth Kristoffersen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 99581644
Hjemmeside
Arbeidssted
Alderspsykriatisk poliklinikk
Brennaveien 18
1481 Hagan