Kort om arbeidsgiver
Larvik kommune har ledig en 100% stilling som sykehjemslege. Stillingen er pr i dag tiltenkt langtidsavdelingene i kommunen. Det kan også bli aktuelt med ytterligere to ledige stillinger ved sykehjemstjenesten. 

Larvik kommune har en desentralisert sykehjemsstruktur med 10 kommunale sykehjem og 1 privat sykehjem. Sykehjemmene tilbyr plasser og opphold til langtid, korttid, ØHD, lindrende behandling, avklaring, rehabilitering samt avlastningsopphold. 

Arbeidssted vil være fordelt på flere institusjoner etter nærmere avtale.
Stillingen inngår i team med øvrige kommunale leger, og er organisatorisk plassert hos kommuneoverlegen for kliniske tjenester med egen fagoverlege for sykehjem.
Larvik kommune har per nå 19 fast ansatte leger i ulike stillingsprosenter i kommunens legetjeneste, hvorav ni leger jobber ved sykehjem. 

Sykehjemmene er en viktig kompetansearena for spesialisering i allmennmedisin. Larvik kommune er registrert som utdanningsinstitusjon og vi har utdanningskandidater i allmennmedisin (ALIS) etter både gammel og ny ordning. I begge ordninger tilbyr vi allmennmedisinsk tjeneste i sykehjem, ved legevakt, legekontor, helsestasjon, fengsel og migrasjonstjeneste. 
Larvik kommune er også godkjent for at læringsmål knyttet til samhandling og selektert pasientpopulasjon kan gjennomføres ved vår institusjon Larvik Helsehus.
 
Vi søker etter leger i spesialisering i allmennmedisin, spesialister i allmennmedisin eller andre relevante spesialiteter, med engasjement og helst erfaring fra sykehjemsmedisin.  

Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk faglig ansvar på institusjon
 • Undersøkning, diagnostikk og behandling av pasienter 
 • Samarbeid med pårørende
 • Delta på tverrfaglige møter, og samarbeide med kommunens andre yrkesgrupper.
 • Supervisjon og veiledning av LiS 1 leger, og eventuelt veiledning av LiS 3 leger dersom spesialist i allmennmedisin
 • Delta og bidra med internundervisning
Kvalifikasjoner
 • Du må være offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Vi krever gjennomført og godkjent LIS-1 tjeneste
 • Du har fortrinnsvis erfaring innen sykehjemsmedisin
 • Dersom du er i et ALiS eller LiS 3 utdanningsforløp plikter du deg til å inngå en avtale om individuell utdanningsplan for å sikre progresjon i utdanningsløpet
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig
 • Du har førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Du har interesse for feltet sykehjemsmedisin, med fokus på medisin som gir god livskvalitet
 • Du er faglig engasjert og utviklingsorientert 
 • Du har forståelse for viktigheten av alle profesjonsgrupper, og er god på samarbeid 
 • Du er tydelig og trygg, med evne til selvstendig arbeid
 • Du har godt humør, god arbeidsmoral og er lojal
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Konkurransedyktig lønn
 • Varierte oppgaver med faglig utvikling
 • Gode, dyktige og hyggelige kollegaer
 • Allmennmedisinsk tjeneste i sykehjem for ALiS i gammel og ny ordning for spesialisering i allmennmedisin 
 • Mulighet for institusjonstjeneste i sykehjem for ALiS i ny ordning
 • Utdanningsplan, veiledning og supervisjon for ALiS etter ny spesialistforskrift
 • Gode muligheter til å delta på kurs og fagutvikling
 • Ukentlig internundervisning og og veiledning i smågrupper, godkjent både for allmennmedisin og kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin.
 • Velferdsordninger for ansatte
Annet

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.
Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. Politiattest må fremlegges før tilsetting
Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hannelore Neumann
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 47460147
E-post: hannelore.neumann@larvik.kommune.no
Navn: Jan Borgen
Tittel: Virksomhetsrådgiber
Telefon: 45533018
E-post: jan.borgen@larvik.kommune.no
Arbeidssted
Sykehjem
Byskogveien 5
3257 LARVIK