Kort om arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet søker en engasjert og dyktig fagperson til stillingen som redaktør for Helsebiblioteket.no. 

Vi har behov for en redaktør i 40-60% stilling, og rollen egner seg godt i kombinasjon med klinisk arbeid eller forskning. Redaktøren vil ha en sentral rolle i utviklingen av Helsebiblioteket.no og i å styrke samarbeidet med eksisterende og nye samarbeidspartnere. Det er en fordel med kjennskap til medisinskfaglige kunnskapskilder, kvalitetsarbeid og kunnskapsbasert praksis. Brukermedvirkning, innovasjon og finansiering er også oppgaver som kan være aktuelle.

Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som skal bidra til å heve kvaliteten på helsetjenestene gjennom å tilrettelegge for at helsepersonell kan jobbe kunnskapsbasert. Dette gjøres blant annet ved å gi enkel tilgang til oppdaterte og kvalitetsvurderte kilder på nett for alt helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag. 

Både stillingen  og Helsebiblioteket.no er knyttet til område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet som er ett av fire områder i Folkehelseinstituttet. Området arbeider blant annet med analyse av helsetjenesten, vurdering av tiltak og global helse. 

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta og videreutvikle kontakt og samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere og brukere
 • Lede utviklingen av Helsebiblioteket.no i samarbeid med daglig leder (lagleder) og redaksjonen
 • Ha det medisinskfaglige ansvaret for innholdet på Helsebiblioteket.no og være fagansvarlig redaktør
 • Lede og bidra i arbeidet med å videreutvikle redaksjonelt innhold på Helsebiblioteket.no
Kvalifikasjoner
 • Utdanning og erfaring som helsepersonell med mastergrad eller tilsvarende
 • God kjennskap til målgruppen
 • God kompetanse om ulike kunnskapskilder for helsepersonell
 • God digital forståelse
 • Erfaring med formidling er en fordel
 • Erfaring med nettpublisering er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Personlige egenskaper
 • Fleksibel og god på relasjonsbygging
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert og stor gjennomføringskraft
 • Evne til å håndtere flere parallelle oppgaver og prosesser under tidspress
 • Evne til å inspirere og prioritere
Vi tilbyr
 • Folkehelseinstituttet er en unik arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • Vi bygger sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • Her er vil du kunne jobbe sammen med engasjerte og kompetente ansatte som er hyggelige og som hjelper hverandre
 • Stilling som redaktør/seniorrådgiver og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f. eks. trening i arbeidstiden
 • Lokalene våre er i stor grad moderne og inndelt i både landskap og mindre kontorer, og med møterom som gir gode muligheter for samarbeid
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktperson
Navn: Grete Strand
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 456 71 172
Hjemmeside
Arbeidssted
Sandakerveien 24 C
0473 OSLO