Kort om arbeidsgiver
Vil du bli leder for legetjenesten ved Norges største legevakt?
 
Vi søker en engasjert og driftig leder med interesse for legevakts medisin.

Helseetaten - Allmennlegevakten i Oslo kommune ser etter deg som ønsker å lede legetjenesten ved Norges største legevakt. Vi ser etter deg som kan håndtere akuttmedisinens hektiske svingninger og har som mål å sikre de beste tjenestene til våre innbyggere. 

Allmennlegevakten i Storgata 40 utfører årlig ca 100.000 konsultasjoner og sykebesøk og har ansvaret for overgrepsmottak, 18-sengers observasjonspost og en stor legevaktsentral. Legevakten håndterer i tillegg til akuttmedisin mange storbyutfordringer som rus, psykiatri, sosiale problemer og migrasjonsproblematikk. Vi deler hus med skadelegevakten, sosial og ambulant akuttjeneste og psykiatrisk legevakt, og samarbeider tett med Legevakt Aker, KAD samt annen kommune- og spesialisthelsetjeneste.
Avdelingen har også et svært kompetent forskningsmiljø som bidrar til å holde et høyt internasjonalt nivå på tjenestene.

Det arbeides med å etablere en ny storbylegevakt som skal stå ferdig i 2023 og som skal erstatte dagens legevakt. Samhandling, digitalisering, tjenesteutvikling, flytting og opplæring er viktige stikkord for avdelingen i denne prosessen og blir også viktige ansvarsoppgaver i denne stillingen.

Stillingen inngår i avdelingens ledergruppe. Seksjonen består av ca. 50 heltidsansatte og ca. 30 deltidsansatte leger og medisinstudenter med lisens, inkludert 2 assisterende seksjonsledere.
 
Oppstart fom. november 2021, eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver
 • Strategisk ledelse gjennom utnyttelse av seksjonens samlete kompetanse og ressurser for å utvikle helhetlige tjenester av god kvalitet med et innbygger perspektiv
 • Legge til rette for allmennmedisinsk forskning i samarbeid med UiO og andre relevante aktører
 • Samarbeid med andre seksjoner, enheter og samarbeidspartnere i og utenfor egen avdeling.
 • Personalansvar, faglig, administrativt og økonomisk ansvar for seksjonen.
 • Kvalitetsutvikling, resultatoppfølging, internkontroll og økonomistyring
 • Ledelse av drifts- og tjenesteutviklingsprosesser med særlig fokus på teamutvikling, digitalisering og smidig arbeidsmåte.
 • Flytting av legevakten til nye lokaler i 2023.
 • Delta i avdelingens ledergruppe og medansvar for avdelingens totale leveranser.
Kvalifikasjoner
 • Autorisert lege med (ev. underveis i) spesialisering i samfunnsmedisin og/eller allmennmedisin.
 • Erfaring fra samfunnsmedisinsk-, allmennmedisinsk- og akuttmedisinskarbeid
 • Dokumentert ledererfaring
 • Fordel med formell lederutdanning
Personlige egenskaper
 • Du evner å jobbe strategisk og langsiktig
 • Du evner å utvikle god samhandlingskultur
 • Du evner å skape gode relasjoner til andre, samarbeide og utvikle mennesker rundt deg
 • Du evner å legge til rette for innovasjon og nyskaping
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter og evner å uttrykke deg godt skriftlig og muntlig
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere
 • En utviklingsorientert tjeneste med et godt forskningsmiljø
 • Bedriftsidrettslag og trimrom
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for deltagelse i samfunnsmedisinske nettverk
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Allmennlegevakten
Kontaktperson
Navn: Fredrik Rønning Iversen
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 23 48 70 20
E-post: fredrik.ronning.iversen@hel.oslo.kommune.no
Arbeidssted
Storgata 40
0182 OSLO