Kort om arbeidsgiver
Kvalifikasjoner
Lege med full autorisasjon.
Ved ansettelse vektlegges:
  • Faglig dyktighet
  • Erfaring med pasientgruppen er en fordel
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner,
  • Fleksibilitet og god arbeidskapasitet
  • Gode datakunnskaper og kunnskap om Infodoc EPJ system er en fordel
  • Empati for mennesker som er i en vanskelig livssituasjon.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi trenger deg som kan bidra til at pasientene får omsorg, pleie og behandling fra kyndige og omsorgsfulle fagpersoner.
Oppstartsdato kan gjøres etter avtale

Arbeidsoppgaver
Legene ved Gatehospitalet har ansvar for daglig oppfølging og initiering av medisinsk behandling av pasientene. Prosedyrer for pasientbehandling er utarbeidet. Pasientdokumentasjon føres i Infodoc EPJ system. Oppgavene ved Gatehospitalet er svært varierte. Medisinsk behandling, omsorg og miljøterapi er sentrale oppgaver. Alt personell er tett på pasientene og spiser bl.a. lunsj sammen med dem som en del av miljøet. Inntak av pasienter skjer i samråd med avdelingssykepleier i inntaksmøter.
Daglig leder skal se til at Gatehospitalet oppfyller sitt mandat som gjelder inntak av pasienter.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Frelsesarmeen Gatehospitalet Bergen
Frelsesarmeens rusomsorg, Gatehospitalet Bergen
Kontaktperson
Navn: Marianne Ørpetveit
Tittel: Daglig leder
Telefon: 99313378
E-post: marianne.orpetveit@frelsesarmeen.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Gatehospitalet Bergen
Tunesvegen 35
5264 GARNES