Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige avtalehjemler. Det er for tiden 38 private legekontorer og 187 fastleger i Trondheim. 

Ved Midtbyen legesenter er det to ledige fastlegehjemler. Hjemmel nr. 1 har et listetak på 1000 innbyggere, og hjemmel nr. 2 har et listetak på 1100 innbyggere. Nye hjemmelsinnehavere vil ha mulighet til å endre listestørrelsen om ønskelig. Nye leger må godta senterets internavtale. 

Midtbyen legesenter er et veldrevet 6-legesenter som holder til i Midtbyen i Trondheim. Senteret ligger i Nordre gate 6, med nær tilgang til kollektivtransport samt det Midtbyen har å by på av butikker, restauranter mm. Senteret er nyoppusset og praktisk utformet, med godt utstyrt laboratorium og undersøkelsesrom. Arbeidsmiljøet er godt og helsesekretærene dyktige og erfarne. Det er månedlige personal- og styremøter og jevnlig internundervisning. SystemX benyttes som journalsystem.

Det er ønskelig med oppstart i hjemlene fra 1. mars 2022. Endelig dato avklares med legesenteret.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner må oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ta kontakt med hjemmelsinnehaver nr. 1 Christian Berntsen, mobil 911 39 465, hjemmelsinnehaver nr. 2 Mette Greger Mæle, mobil 930 01 617 eller daglig leder ved Midtbyen legesenter Ines Saracevic Elgsæter, mobil 911 41 533.

Du kan lese mer om fastlegeordningen og hva det betyr å inngå individuell avtale med kommunen om avtalehjemmel på KS sin informasjonsside. Se også Forskrift om fastlegeordning i kommunene.


Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på egen liste
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag/kveld
 • Bidra til utvikling av legesenteret
Kvalifikasjoner
 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/kommunale tjenesteområder
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder, her har fastlegen en viktig rolle
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 72540880
Navn: Hilde Lisbeth Myhre
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91112763
Arbeidssted
Midtbyen legesenter
Nordre gate 6
7011 TRONDHEIM