Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Välkommen till institutionen för medicin. Vår verksamhet sträcker sig över stora kunskapsområden, där vi bedriver framgångsrik forskning och utbildning, från molekyl till samhälle. Vår forskning sker i tätt samarbete med sjukvården i Västragötalandsregionen med fokus på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Forskningen inom institutionen omfattar flera av de stora folksjukdomarna, däribland osteoporos, diabetes, och fetma, men också blodsjukdomar, hormonsjukdomar, reumatologi, allergologi, sjukdomar i lever, mage och tarm, och nutritionshälsa. Mycket av vår undervisning sker på läkarprogrammet, dietistprogrammet och inom folk- och globalhälsa.

Vid institutionen bedrivs idag avancerad forskning avseende sjukdomsmekanismer och behandling vid olika leversjukdomar, samt ett interdisciplinärt forskningssamarbete kring leverns roll inom metabola sjukdomar, samt betydelsen av bakterier, gallsalter och andra faktorer i tarmens mikromiljö för olika sjukdomstillstånd. Vi söker nu en professor i hepatologi, förenad med anställning som specialistutbildad läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Mer information om oss hittar du på https://www.gu.se/medicin/jobba-hos-oss

Ämne
Hepatologi

Ämnesbeskrivning
Hepatologi, med forskningsinriktning mot patogenes, patofysiologi, behandling och handläggning av leversjukdomar, samt relaterade sjukdomar där levern är involverad i patogenesen/patofysiologin.

Forskningsprofilen avser att komplettera och stärka den befintliga verksamheten vid institutionen för medicin, och samarbete inom institutionens styrkeområden, såsom metabolism, mikrobiota och translationell hepatologisk forskning, prioriteras. 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar i första hand forskning inom hepatologi. Vidare ingår att aktivt söka extern finansiering för att bygga upp en stark forskningsmiljö kring hepatologisk forskning samt utveckla forskningssamarbeten inom och utanför institutionen på nationell och internationell nivå.

Arbetsuppgifterna omfattar också undervisning på grundnivå och avancerad nivå inom läkarprogrammet och andra utbildningsprogram där institutionen medverkar. Vidare ingår handledning av studenter och doktorander.

Viss administration relaterat till forskning och undervisning ingår också i anställningen.

Anställningen är förenad med en anställning som specialistutbildad läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Avsikten är att den som anställs ska tjänstgöra som specialistläkare/överläkare där svensk läkarlegitimation och svenskt bevis över specialistkompetens i medicinsk gastroenterologi och hepatologi är ett krav. Tjänsteinnehavaren förväntas då ta ett övergripande ansvar för leversjukvården vid sektionen för medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Specialistmedicin, Område 6, samt bedriver aktivt samarbete med transplantationsenheten vid SU avseende levertransplantationsprogrammet.

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 § Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

Enligt Högskolelagen 3 kap 8 § får en förenad anställning innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna.

Visad vetenskaplig, pedagogisk och klinisk skicklighet är krav för anställningen. Läkarexamen, specialistkompetens i medicinsk gastroenterologi och hepatologi eller motsvarande specialistkompetens samt doktorsexamen i medicinskt ämne eller annat ämne som arbetsgivaren finner likvärdigt är också krav.

Det är också ett krav att kunna undervisa på svenska eller engelska.  

Bedömningsgrund
Den första bedömningsgrunden, som ges störst vikt, är vetenskaplig skicklighet, följt av pedagogisk och klinisk skicklighet, som viktas lika. De bedöms med samma noggrannhet.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser inom hepatologi av hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att initiera, planera, leda och utveckla forskning, samt ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag i nationell eller internationell konkurrens. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska särskilt granskas en tydlig progress varför vetenskapliga meriter från den senaste 10-årsperioden ges störst betydelse. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet läggs särskild vikt på publikationer i ledande internationella tidskrifter där kvalitet och genomslagskraft ska ges större vikt än den totala produktionen av vetenskapliga artiklar. Uppbyggda internationella nätverk samt deltagande i nationella och internationella samarbetsprojekt är meriterande.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad pedagogisk utbildning samt erfarenhet av och skicklighet i undervisning inom läkarutbildning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Erfarenhet av och god förmåga till kursansvar och pedagogiskt utvecklingsarbete är mycket meriterande.

Vid bedömningen av den kliniska skickligheten ska särskild vikt fästas vid klinisk erfarenhet och kompetens inom hepatologi. Särskilt meriterande är erfarenhet av och skicklighet i vetenskapligt och kliniskt ledarskap från nationella och internationella nätverk.

Vid tillsättning är även administrativ skicklighet samt förmåga till samarbete och samverkan meriterande.

Sökande som saknar formell högskolepedagogisk utbildning vid Göteborgs universitet förväntas genomgå sådan eller få motsvarande högskolepedagogisk utbildning vid annat lärosäte validerad inom ett år från det att anställningen påbörjats.

Anställning
Anställningen är en tillsvidare anställning på heltid (100 %) med placering vid institutionen för medicin. Tillträde enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande
• Behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag
• Sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning
• Ärendet behandlas i Sahlgrenska akademins Lärarförslagsnämnd
• Lärarförslagsnämnden lämnar förslag på kandidat
• Prövning/validering av föreslagen kandidats högskolepedagogiska meriter genomförs
• Ärendet förs till rektor för beslut

Kontaktuppgifter för anställningen
Professor Jan Borén, prefekt för institutionen för medicin
Tele: +46 733764264
E-post: jan.boren@wlab.gu.se

Professor/överläkare Magnus Simrén
Tele: +46 768 979 165
E-post: magnus.simren@medicine.gu.se

Professor Gudmundur Johannsson, viceprefekt för institutionen för medicin
Tele: 031 342 7052
E-post: gudmundur.johannsson@medic.gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:
  • Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
  • Bevis läkarexamen
  • Bevis specialistkompetens i medicinsk gastroenterologi och hepatologi eller motsvarande specialistkompetens
  • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
  • Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer
Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2021/605 och skickas till:
Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.
Ansökan ska vara inkommen senast: 23 November 2021
 
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Stillingskategori
Universitetsstillinger
Arbeidsgiver
Göteborgs Universitet
Kontaktpersoner
Navn: Jan Borén
Tittel: Prefekt, institutionen för medicin
Telefon: +46 733764264
E-post: jan.boren@wlab.gu.se
Navn: Magnus Simrén
Tittel: Professor/överläkare
Telefon: +46 768 979 165
E-post: magnus.simren@medicine.gu.se
Navn: Gudmundur Johannsson
Tittel: Viceprefekt för institutionen för medicin
Telefon: +46 031 342 7052
E-post: gudmundur.johannsson@medic.gu.se
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetsplatsen 1
405 30 GÖTEBORG
sweden
Søk på stillingen