• Listelengde: 950
  • Journal system: Pasientsky
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Fastlegevikariat ved Holmestrand legesenter!
På grunn av pappapermisjon ser jeg etter en god vikar til å ta vare på mine pasienter. Vikariatet gjelder i perioden 01.01.2022 - 15.05.2022. Da jeg håper å kombinere permisjonen også med sykehuset halvåret, er det god mulighet for forlengelse. Kontoret heter Holmestrand legesenter, og ligger sentralt i Holmestrand, kun fem minutter gange fra togstasjonen. Praksisen er en to legepraksis, med godt opparbeidet pasientgrunnlag og rutiner. Utenom en dyktig og hyggelig legekollega, har også kontoret 3 erfarne legesekretærer, som tar seg av kontordrift og lab. Kontoret benytter pasientsky journalsystem og fakturering gjennom Melin. Pasientlisten har 950 pasienter. Likevel er det fulle arbeidsdager og gode inntjeningsmuligheter. I hjemmelen ligger det også 30% kommunal stilling somtilsynslege ved to avdelinger ved Holmestrand sykehjem. Dette tilsvarer to halve dager ved sykehjemmet, og noe telefonkontakt utenom. Dette gir god variasjon i arbeidet, og denne delen av stillingen er fastlønnet. Sykehjemmet ligger også kun 5 minutter fra toget.Det inngår noe legevakt ved Tønsberg legevakt.
Personlig egnethet vil vektlegges ved søknad.
Søker må beherske norsk, eller annet skandinavisk språk, godt.
Søknader vurdert fortløpende. Søknad og CV sendes via epost eller på appen.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Omri Maimon
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 90658165
E-post: m_omri@yahoo.com
Arbeidssted
Holmestrand Legesenter
Havnegaten 23
3080 HOLMESTRAND