Kort om arbeidsgiver

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte. 

Avdeling for patologi er landets største patologiavdeling. Vi utfører celle- og vevsdiagnostikk fra de aller fleste sykdomsfelt
i tett interaksjon med kliniske miljøer i og utenfor OUS. Avdelingen har ca 300
årsverk. Virksomheten er lokalisert på tre steder i OUS. Avdelingen mottar
årlig ca 70 000 biopsier og operasjonspreparater, og har et stort og variert
prøvemateriale. Vi tar i bruk ny teknologi og forbereder digitalisering.
Avdelingen har et aktivt forskningsmiljø som i 2020 publiserte mer enn 160
artikler i velrenommerte tidsskrifter. Avdelingen bidrar med fagutvikling og
undervisning for medisinerstudenter og ingeniørstudenter på høyskolenivå.  

Ved avdelingens seksjon på Rikshospitalet har vi ledig 100 % vikarstilling som overlege i faggruppe for hjerte-nyre-lungepatologi, inkludert transplantasjonspatologi og elektronmikroskopi. 

Vi søker en spesialist med erfaring eller interesse innen et eller flere av feltene ikke neoplastisk nyrepatologi,
lungepatologi, hjertepatologi og transplantasjonspatologi. LIS med kort tid igjen til
spesialiteten er også velkomne til å søke.  

Seksjon Rikshospitalet har 17 overleger som er organisert i enhet for diagnostikk. Patologene arbeider subspesialisert
i faggrupper. Fagfeltene på Rikshospitalet er  hjerte-lunge-nyre-patologi,
transplantasjonspatologi, gastrointestinal-, hepatobiliær
og pancreaspatologi, hudpatologi, nevropatologi og øre-nese-halspatologi.  
Den som ansettes vil arbeide i
den løpende diagnostikken innen faggruppen.     

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • delta i den løpende diagnostikken i faggruppen
 • delta i supervisjon av leger i spesialisering
 • delta i supervisjon av leger og patologiassistenter ved makrobeskjæring
 • delta i enhetens møtevirksomhet og internundervisning
 • bidra i kontinuerlig forbedringsarbeid
 • administrative oppgaver etter avtale med leder 

Kvalifikasjoner

 • norsk autorisasjon som lege
 • spesialist i patologi, eller LIS med kort tid igjen til spesialiteten
 • erfaring innen faggruppen

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • er opptatt av høy faglig kvalitet
 • er interessert og motivert
 • er selvstendig og strukturert 
 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives i å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • En reise mot nytt og moderne sykehus
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Anne Kristina Myrvold
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 48000211
Arbeidssted
Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for patologi
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo