Kort om arbeidsgiver

Velkommen til flotte Harstad!

Det er ledig vikariat for lege i spesialisering i fordøyelsessykdommer ved Medisinsk avdeling Harstad. Tiltredelse snarest og varighet 9 måneder med mulighet for forlengelse. 

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) inkluderer sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik. UNN Harstad har lokalsykehusfunksjon for ca 45 000 innbyggere, hvorav ca 25 000 er hjemmehørende i Harstad kommune.

Medisinsk avdeling er en del av Medisinsk klinikk i UNN. Avdelingen har 32 senger fordelt på to sengeposter, 3 senger i egen palliativ enhet, samt betjener medisinske intermediær- og intensivpasienter ved sykehusets intensivavdeling. Videre har avdelingen en dialyseenhet med 14 dialyseplasser, dagenhet for cytostatika- og biologisk behandling, endoskopienhet og stor medisinsk poliklinikk inkludert poliklinikk for lungesykdommer. Tett samarbeid med Pasientsentrert helsetjenesteteam. Det er egen forsknings- og utdanningsenhet ved avdelingen. Til sammen er det ansatt ca 30 leger i avdelingen. 

UNN Harstad er kjent for å være et attraktivt sykehus for LIS1-tjeneste, og Medisinsk avdeling har i arbeidsmiljøundersøkelser blant våre LIS-ansatte gode evalueringer når det kommer til arbeidsglede, variasjon i arbeidet, veiledning og det kollegiale.

I ny utdanningsordning er det mulig å gjennomføre store deler av utdanningskravene for alle de ulike indremedisinske LIS-løp i Harstad. Med tanke på det komplekse og brede pasientgrunnlaget vi har, kombinert med den samlede overlegekompetansen i avdelingen, får man en solid og bred utdanning innen indremedisin ved avdelingen. I tillegg har vi tett dialog med spesialavdelingene i Tromsø for å etablere gode og effektive utdanningsløp for våre LIS-leger. Se også Utdanningsplaner for LIS i UNN.

Tilbudet i gastroenterologi er organisert som en egen kompetansegruppe med 7 senger på sengepost og gastrolab med høy aktivitet. Medisinsk avdeling har ansvaret for alle akutte gastro-intestinale blødninger samt utfører terapeutiske skopier som ERCP, palliative steninnleggelser i øvre og nedre g-i traktus, innleggelse av PEG sonder og APC behandling (argon plasma koagulasjon). De gastromedisinske legene har også ansvaret for Hepatitt C-behandling i området og utfører leverbiopsi ved medisinsk poliklinikk. Avdelingen har kompetanse i abdominal ultralyd.

Avdelingen har et aktivt forskningsmiljø og legger til rette for å forske kombinert med, eller i perioder mellom, klinisk arbeid. 

Medisinsk avdeling jobber etter mikroteammodellen hvor teamene er organisert rundt de forskjellige spesialitetene. Teamene er tverrfaglige, hvor kompetanse i alle ledd etterstrebes. Avdelingen har blant annet spesialsykepleiere innen mer enn 10 forskjellige fagfelt.

Søknader vurderes fortløpende.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidstid er fordelt med ca 50% på gastrolab og ca 50% på sengepost
 • Daglig oppfølging av pasienten i nært samarbeid med et flerfaglig behandlingsteam
 • Faglig ansvar i samarbeid med overlege
 • Delta aktivt i avdelingens kvalitetsforbedrende arbeid
 • Deltagelse i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Kunnskapsinteressert
 • Løsningsorientert
 • Ansvarsbevisst
 • Engasjert
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig og miljø

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
 • Faglig og personlig utvikling
 • Fremtidige forskningsmuligheter
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • En region med store muligheter for kultur og friluftsliv
 • Bedriftsidrettslag og revy
 • Hjelp med å skaffe bolig og barnehageplass ved behov
 • Nord-norsk kultur og humor

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Cathrine Marianne Rolness
Tittel: Rådgiver
Telefon: 99029504
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
St. Olavsgate 70
9406 Harstad