Kort om arbeidsgiver

Har du interesse for fagfeltet rus og avhengighet? Har du ønske om ett års sykehustjeneste, valgfri tjeneste i spesialisering eller er du erfaren lege uten spesialitet?

Avdeling rus og avhengighet, har ledig 1 års vikariat som overlege/lege ved våre døgnposter på Nøtterøy, med seksjonstilknytning til Avgiftning, bygg B.  Hovedmålgruppen er pasienter med alkohol-/medikamentavhengighet.  

Vi søker deg som er spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, psykiatri, allmennmedisin, eller lege uten spesialitet, med relevant erfaring. Vikariatet er ledig for rask tiltredelse.

Avdeling rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus -og avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling.

Avdeling rus og avhengighet består av rus- og avhengighetspoliklinikk og LAR poliklinikk nord og sør, to avgiftningsposter og en utredning- og behandlingspost. Våre poliklinikker er lokalisert i Larvik, Sandefjord, Horten og Tønsberg, mens døgnpostene, fellesfunksjoner og avdelingssjefens stab er samlet på Skjerve, Nøtterøy ca. 6 km utenfor Tønsberg.  

Avdeling rus og avhengighet er utdanningsinstitusjon for spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin og har 7,5 overlegestillinger samt 5 LiS-stillinger i rus- og avhengighetsmedisin.

Du er velkommen til å ta uforpliktende og konfidensiell kontakt med oss for å høre mer om stillingen og mulighetene.

Arbeidsoppgaver

 • Oppgavene er i all hovedsak klinisk oppfølging av pasienter 
 • Det vil bli gitt opplæring og veiledning underveis.
 • Dersom du er psykiater, er det deltakelse i felles bakvaktsordning med DPS Vestfold

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og/eller psykiatri. Annen relevant spesialitet kan vurderes særskilt.
 • Lege uten spesialitet, med relevant erfaring fra rus, psykiatri eller somatikk.
 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge. 
 • Søkere som har kort tid igjen til godkjenning av spesialiteten kan også være aktuelle.

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter deg som har interesse for rus- /avhengighetsmedisin og som trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Du er faglig dyktig
 • Arbeidsmiljø er viktig hos oss. Det er derfor viktig at du er raus og respektfull i møte med kollegaer, pasienter og samarbeidspartnere. Du evner å verdsette kollegaers kompetanse og erfaring, og kan engasjere deg i gode faglige refleksjoner. Du er opptatt av god og tillitsskapende pasientkommunikasjon.
 • Du er villig til å stille deg bak avdelingens aktuelle hovedlinjer mht. forskrivning av vanedannende legemidler
 • Personlig egnethet for faget og arbeidsoppgavene vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • Du vil komme til et høyt kvalifisert fagmiljø og et inkluderende arbeidsfellesskap
 • En variert og spennende arbeidshverdag.  
 • Et medisinsk kollegium som blant annet består av spesialister i rus- og avhengighetsmedisin og spesialister i psykiatri
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger, se www.klp.no
 • Gode velferdsordninger, blant annet bedriftsidrettslag, personalhytter og kunstforening

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.   

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Katarina Krokeborg
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90988715
E-post: katarina.krokeborg@siv.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling rus- og avhengighet, Sykehuset i Vestfold HF
Kirkeveien 275
3140 Nøtterøy