Kort om arbeidsgiver
Allmennpsykiatrisk poliklinikk har ledig ett-årig 100 prosent stilling for lege i spesialisering.

Poliklinikken har 13 ansatte, fordelt på overlege, lege i spesialisering, 2 psykologer i spesialisering, 2 psykologspesialister, 3 psykiatriske sykepleiere, gruppeterapeut og 3 merkantilt personale. Vi tar imot pasienter innen både psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling til utredning og behandling. Behandlingstilbudet er hovedsakelig individuelt, men det tilbys også noe gruppebehandling.

Ønsker du et spesialiseringsløp innen psykiatri?
Modum Bad har godkjenning for hele spesialistforløpet i psykiatri. Våre lis-leger kan få alle læringsmål oppfylt gjennom tjeneste i vår allmennpsykiatriske poliklinikk, våre døgnavdelinger og ved rotasjon til vårt samarbeidsforetak Vestre Viken. Vi har ukentlig undervisning for leger i spesialisering som foregår i samarbeid med Vestre Viken. Vi legger til rette for fordypningstid og deltakelse på interne og eksterne kurs. Vaktordningen er 7-delt hjemmevakt.

Stillingen kan også passe for allmennleger som trenger praksis i forbindelse med sitt spesialiseringsløp.
Klikk her for mer informasjon om poliklinikken

Vi tilbyr
  • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et spennende fagfelt
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
  • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak
Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Kontaktpersoner:
Avdelingsleder Tina Gravdal, tlf: 32 74 97 00, mobil: 977 66 823 eller tina.gravdal@modum-bad.no

Søknadsfrist:
12. oktober 2021

Stillingstype:
100 % ett-årig stilling

Tiltredelse:
1. november 2021 eller etter avtale.


Vi ber om at du søker elektronisk. Følg linken.
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Modum bad
Kontaktperson
Navn: Tina Gravdal
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 32 74 97 00 / 977 66 823
E-post: tina.gravdal@modum-bad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Badeveien 287
3370 VIKERSUND