Kort om arbeidsgiver
Det blir overført 3 hjemler fra Sentrum legesenter til Brumunddal legesenter. Brumunddal legesenter vil etter utvidelsen ha 10 fastleger.  Senteret er velutstyrt, er godt organisert, har stabilt hjelpepersonell og er meget utviklingsorientert. Senteret bruker WinMed3 som journalsystem.

Den ledige fastlegeavtalen er plassert ved Brumunddal legesenter. 
  • Pasientliste på ca 750 pasienter
  • Deltakelse i interkommunal legevaktsordning lokalisert i Åkershagan i Stange kommune.
  • Det er for tiden  knyttet kommunal bistilling til hjemmelen ved sykehjem.
  • Brumunddal legesenter deltar i nasjonalt pilotprosjekt om primærhelseteam. Det er i den forbindelse ansatt 3 sykepleiere ved senteret som er finansiert gjennom refusjoner og tilskudd fra Helsedirektoratet. Ny lege må delta i prosjektet.
Kvalifikasjoner
Vi ønsker oss en engasjert fastlege som vil bidra til å utvikle senteret og fastlegetjenesten videre. Søkere må ha norsk autorisasjon, gjenomført LIS1 og kunne beherske norsk skriftlig og muntlig. Personlig egnethet, samarbeidsevne og faglig dyktighet vektlegges.

Annet
Ny fastlege forutsettes å inngå i eksisterende samarbeidsavtaler med de andre legene ved Brumunddal legesesenter. Tiltredelse 01.12.2021 eller etter avtale. For øvrig legges fastlegeforskriften og avtaler mellom legeforeningen og KS til grunn.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ringsaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Nils Chr. Faaberg
Tittel: Spesialrådgiver
Telefon: 924 10 364
Navn: Tommy Andreassen
Tittel: Daglig leder Brumunddal legesenter
Telefon: /473 68 183
Navn: Tine Aalerud
Tittel: Sentrum legesenter
Telefon: 92898509
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Brumunddal legesenter
Nygata 22B
2380 BRUMUNDDAL