Kort om arbeidsgiver

AMK Oslo er landets desidert største AMK-sentral, og mottar anrop til medisinsk nødnummer
113.
AMK Oslo mottar nødmeldinger, gir veiledning og iverksetter tiltak basert på «Norsk
indeks for medisinsk nødhjelp». Vi koordinerer ambulanser og legebiler, i
tillegg til andre spesialressurser. Vi har også ansvar for koordinering
av luftambulansen i Helse Sør-Øst.

Avdelingen er en del av Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus.

AMK Oslo har tre deltidsstillinger for medisinske rådgivere, hvorav èn av disse har tilleggsfunksjon som medisinsk systemansvarlig lege. I tillegg har avdelingen siden 2020 testet ut funksjon med egen tilstedeværende lege i AMK og arbeider for å kontinuere dette. Medisinsk rådgiver skal arbeide med medisinske systemoppgaver, i tett samarbeid med avdelingsleder, øvrige medisinske rådgivere, faglig koordinator, fagutviklere og avdelingens ledergruppe. Stillingen rapporterer til avdelingsleder, som også har personalansvar. Arbeidsoppgaver koordineres av medisinsk systemansvarlig lege. 


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå avdelingsleder og medisinsk systemansvarlig lege i spørsmål av medisinskfaglig karakter, herunder behandling av avvik, klager og tilsynssaker
 • Bidra til fagutvikling og fokus på en god lærings- og sikkerhetskultur i avdelingen
 • Bidra til kvalitetsutvikling av medisinsk nødmeldetjeneste (FOU)
 • Bidra faglig med internundervisning, opplæring og veiledning for avdelingens ansatte
 • Bidra i utarbeidelse av prosedyrer og opplæringsplaner
 • Følge opp tiltak og prosjekter som vedtas iverksatt
 • Delta i samarbeidsforum, råd og utvalg
 • Utføre andre oppgaver som tilligger fagområdet              
 • Medisinsk supervisjon i AMK-sentralen

Kvalifikasjoner

 • Erfaren lege med prehospital akuttmedisinsk erfaring
 • Ønskelig med spesialistgodkjenning innen anestesiologi, allmennmedisin eller akutt- og mottaksmedisin
 • Erfaring innen, og interesse for, administrativt medisinsk systemarbeid
 • Kjennskap til organisering av primær- og spesialisthelsetjenesten
 • Kjennskap til medisinsk nødmeldetjeneste, legevaktsarbeid og/eller AMK er en fordel
 • Nødvendig kunnskap og ferdigheter for å drive frem faglige prosesser og kontinuerlig kvalitetsarbeid

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • Er strukturert og resultatorientert med god planleggings- og gjennomføringsevne
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Har god evne til å arbeide selvstendig og å initiere, drive og lede prosesser
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Er en god rollemodell for kollegaer, AMK-faget og for samarbeid internt og eksternt 
 • Har interesse for forskning

 

Personlig egnethet vektlegges              

Vi tilbyr

 • Landets største prehospitale miljø med allsidige utfordringer innen akuttmedisin, både i storby og ruralt
 • Et engasjerende og aktivt fagmiljø i stor utvikling
 • Mulighet for innflytelse på utviklingen av fremtidens nødmeldetjeneste
 • Muligheter for å arbeide med faglig utvikling og forskningsaktivitet
 • Fast stilling, evt. mulighet for vikariat ved intern ansettelse
 • Lønn etter avtale 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Katharina Lende
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 97503773
Navn: Kari Colling Westerbø
Tittel: Medisinsk systemansvarlig / overlege
Telefon: 95048879
Arbeidssted
Prehospital klinikk, Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral 
Kirkeveien 166
0450 Oslo