Kort om arbeidsgiver

 

Klinikk for anestesi og intensivmedisin omfatter Anestesiavdelingen, Intensivavdelingen, Avdeling for Thoraxanestesi og -intensivmedisin, Avdeling for smerte og sammensatte lidelser (ASSL) , Medisinsk SimulatorSenter, Fou- avdelingen.

ASSL består av en poliklinikk, et smerteteam for inneliggende pasienter samt Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser.
Den aktuelle stillingen er knyttet til poliklinikken, som har et tilbud til pasienter med alvorlig langvarig smerte og til pasienter med alvorlig, langvarig utmattelse inklusive CFS/ME.
Hovedarbeidsoppgavene vil være tverrfaglig utredning og evt. behandling av pasienter i samarbeid med psykologer, fysioterapeuter og sykepleiere.


 Vi har ledig vikariat  fra 01.11.21 til 30.10.22 i 50%, og søker etter en lege som kan bidra til at pasientene får et godt og helhetlig pasientforløp. Stillingen vil bl. a. være nyttig for lege under utdanning til spesialist i allmennmedisin.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i tverrfaglig pasientbehandling ved avdelingens poliklinikk
 • Delta i avdelingens undervisningsvirksomhet
 • Andre oppgaver kan bli tillagt
 • Vurdering av henvisning og inntaksarbeid
 • Vurderingskonsultasjoner
 • Utredning og behandling av pasienter med langvarige smertetilstander
 • Utredning av pas med langvarige utmattelsestilstander av ukjent årsak, inkl. CFS/ME.
 • Samhandling med primærhelsetjenesten
 • Bruk av video til pasientkonsultasjoner
 • Bruk av video til samhandlingskonsultasjoner der fastlege er med
 • Tverrfaglig samarbeid med fysioterapeuter, psykologer, sykepleiere og merkantilt personell
 • Undervisning og fagutvikling

Kvalifikasjoner

 • Lisens til å praktisere som lege i Norge
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper

Personlige egenskaper

 • Kunne samarbeide godt med kolleger med andre helsefaglige utdanninger
 • Ha interesse for utvikling av bedre samhandling mellom spesialist og kommunehelsetjeneste
 • Interesse for arbeid med pasienter med langvarige smerte- og utmattelsestilstander 

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass med store og varierte faglige utfordringer
 • Høy faglig kompetanse blant ansatte, godt teamarbeid og god lagånd
 • Lønn etter gjeldene avtale/overenkomst

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Cand Mag / Siv

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Petter Borchgrevink
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 911 98 840
E-post: petter.borchgrevink@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for Anestesi og intensivmedisin, St. Olavs hospital HF
Olav Kyrres gt 10
7030 Trondheim