Anestesiavdelingen har ledig 5 faste stillinger for lege i spesialisering, LIS 3.

Anestesiavdelingen ved Ahus har over 380 ansatte, hvorav 70 er leger, 22 av disse er LIS.

Avdelingen har 3 LIS i primærvakt og to overleger i sekundær- og tertiærvakt, samt overlege i langdagssjikt. I tillegg har intensivseksjonen egne leger i hjemmevaktordning.

Anestesiavdelingen er en stor avdeling med arbeid ved sentraloperasjon, postoperativ, intensivseksjon, smertepoliklinikk og dagkirurgisk senter. Det er knyttet to professorater til avdelingen.

Avdelingen har et friskt, sosialt og stimulerende arbeidsmiljø. Det er stor aktivitet på dag, kveld og natt. Legene har allsidige arbeidsoppgaver med mange kritisk syke pasienter.

Akershus universitetssykehus er et sykehus med stor aktivitet. Vi utfører ca 30000 kirurgiske inngrep årlig, og har ca 5500 fødsler pr år.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

  • Søker må påregne vaktarbeid i 9-delt tilstedevakt

Kvalifikasjoner

  • Søker må ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.  
  • Anestesierfaring er ønskelig.
  • 6 måneder indremedisinsk erfaring er ønskelig.  

Personlige egenskaper

  • Vi søker en kollega som har gode samarbeidsevner, er fleksibel og arbeidsom.
  • Personlig egnethet vektlegges.  

Vi tilbyr

  • Mulighet for hjelp med bolig og barnehage.
  • Kort reisevei til Oslo.  
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Ingvild Seem
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95028102
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesi leger, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen