Anestesiavdelingen har ledig fast stilling som overlege.  

Anestesiavdelingen ved Ahus har over 380 ansatte, hvorav 70 er leger, 22 av disse er LIS.

Avdelingen har 3 LIS i primærvakt og 2 overleger i sekundær- og tertiærvakt, samt en overlege i langdagssjikt. Det er egne leger tilknyttet intensivseksjonen i hjemmevaktordning. Overlegene inngår i de ulike overlegevaktsjiktene avhengig av kompetanse og behov. Anestesiavdelingen er en stor avdeling med arbeid ved sentraloperasjon, postoperativ, intensivseksjon, smertepoliklinikk og dagkirurgisk senter. Det er knyttet to professorater til avdelingen. Avdelingen har et friskt, sosialt og stimulerende arbeidsmiljø. Det er stor aktivitet på dag, kveld og natt. Legene har allsidige arbeidsoppgaver med mange kritisk syke pasienter.

Akershus universitetssykehus er et sykehus med stor aktivitet. Vi utfører ca 30000 kirurgiske inngrep årlig, og har ca 5500 fødsler pr år. Intensivseksjonen behandler ca 400 intensivpasienter årlig.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

  • Overlegen forventes å delta i arbeid ved operasjon, intensiv og postoperativ.

Kvalifikasjoner

  • Søker må være spesialist i anestesiologi.
  • Søker må ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.  

Personlige egenskaper

  • Vi søker en kollega som har gode samarbeidsevner, er fleksibel og arbeidsom.
  • Personlige egenskaper vektlegges.  

Vi tilbyr

  • Mulighet for hjelp med bolig og barnehage.
  • Kort reisevei til Oslo.  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Ingvild Seem
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95028102
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesi leger
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen