Er du vår nye kollega?

Akershus universitetssykehus HF er Norges største akuttsykehus, et moderne sykehusbygg beliggende på Lørenskog og med en rekke desentraliserte funksjoner. Som universitetssykehus er vi opptatt av å utvikle fremragende forskningsmiljøer som bidrar til å gjøre en forskjell for våre pasienter. Sykehuset ligger i landlige omgivelser, med gode rekreasjonsmuligheter og et rikelig kulturtilbud, like i nærheten av Oslo.
Bildediagnostisk avdeling er organisert under divisjon Diagnostikk og Teknologi. Avdelingen utfører bildediagnostiske undersøkelser og behandlinger for primær- og spesialisthelsetjenesten. I 2019 ble det gjennomført ca 270 000 undersøkelser. Vi er en stor avdeling med høy aktivitet og driver forskning  blant annet innen slagdiagnostikk, hjerte, lungecancer, ortopedi, inflammatorisk tarmsykdom og onkologi. Avdelingen er seksjonert i 11 seksjoner: Radiologi overleger, Radiologi LIS, CT, MR, Konvensjonell Radiografi/Ultralyd, Intervensjon, Nukleærmedisin, Brystdiagnostikk, Kontor, seksjon Ski og seksjon Kongsvinger.
Seksjon Radiologi LIS har ansvaret for LIS og deres utdanningsløp i radiologi.  Det er for tiden totalt 23 LIS stillinger, med 22-delt vaktturnus, to 50/50 fordypningsstillinger (tidligere kalt D-stillinger). 

Bildediagnostisk avdeling søker Leger i spesialisering (LIS) til fordypningsstillinger!

Vi har ledig to LIS fordypningsstillinger fra og med januar 2022.

Kandidatene skal drive aktiv forskning i 50 % av stillingen. Resterende 50 % er vanlig klinisk LIS-stilling hvor vedkommende skal ha 50 % av vaktene i en turnuslinje.
Søker må fra før ha et stillingsforhold som LIS ved BDA Ahus. Formålet med fordypningsstillingen er å gjennomføre et forskningsprosjekt fram til PhD-grad. Kandidaten må ha en veileder tilknyttet avdelingen, men kan ellers gjerne samarbeide med andre forskningsmiljø. Det er flere forskningsprosjekt ved BDA som kan være grunnlag for PhD-arbeidet, og søkeren bes om å angi i søknaden hvilke prosjekt som kan være aktuelle. Kandidaten kan også presentere sitt eget forskningstema i søknaden.  3 mnd etter ansettelse skal det framlegges en forskningsplan for PhD-graden til seksjonsleder og Forskningsutvalget ved avdelingen. Det forutsettes at kandidaten i samarbeid med veileder skaffer økonomiske midler som er nødvendig for drift av prosjektet.
Vi søker en positiv kandidat med høy motivasjon for forskning. Noe klinisk erfaring og erfaring fra forskerlinjen ved medisinstudiet er positivt. Den eller de kandidater som egner seg best til stillingen(ene) får tilbud om 1-års stilling/engasjement, med mulighet for automatisk forlengelse, totalt 4 år, i form av individuell avtale.
Avdelingen er godkjent for alle 5 år av spesialistutdanningen i Radiologi, og vil også dekke hele LIS- utdanningen etter ny ordning.

Ved intern ansettelse kan det bli ledig 1 års LIS- vikariat i vanlig LIS-stilling fra samme tidspunkt, som også kan søkes av eksterne kandidater.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • 50% forskning som del av fordypningsstilling
 • 50% diagnostisk og terapeutisk radiologisk legearbeid som et ledd i spesialistutdanningen
 • Delta i døgnkontinuerlig vakt. Vi har for tiden 3 LIS på vakt, og tre overleger hvor ene har døgnbakvakt. I tillegg egne bakvakter for nevroradiologi og intervensjon.
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege med godkjent turnustjeneste
 • Erfaring fra radiologi eller annen medisinsk virksomhet
 • Du må beherske et skandinavisk språk godt, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter deg som:
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • er faglig engasjert
 • evner å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • er innovativ og utviklingsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 •  Pliktig medlemskap i pensjonsordning
 •  Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 •  Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 •  Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 •  Kort reisevei til Oslo
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Ragnvald Grotli
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 67 96 45 84
Navn: Anne Bethke
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 67 96 91 89
Hjemmeside
Arbeidssted
Bildediagnostisk avdeling
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen