Kort om arbeidsgiver

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte. 

Avdeling for patologi er landets største patologiavdeling. Vi utfører celle- og vevsdiagnostikk fra de aller fleste sykdomsfelt i tett interaksjon med kliniske miljøer i og utenfor OUS. Avdelingen har ca 300 årsverk, hvorav ca 50 overleger og 20 LIS. Virksomheten er lokalisert på tre steder i OUS. Avdelingen mottar årlig ca 70 000 biopsier og operasjonspreparater, og har et stort og variert prøvemateriale. Vi tar i bruk ny teknologi og forbereder digitalisering. Avdelingen har et aktivt forskningsmiljø som i 2020 publiserte mer enn 160 artikler i velrenommerte tidsskrifter. Avdelingen bidrar med fagutvikling og undervisning for medisinerstudenter og ingeniørstudenter på høyskolenivå. 

Avdelingen er godkjent for 5 års utdanning innen patologi og vi har nå ledig fast stilling som utdanningsansvarlig overlege -  enhetsleder for leger i spesialisering

Avdelingens 20 stillinger for leger i spesialisering, roterer mellom avdelingens lokalisasjoner på Rikshospitalet, Ullevål og Radiumhospitalet. LIS stillingene knyttes ikke til spesielle faggrupper men går inn i den generelle LIS utdanningen ved avdelingen.  

Vi søker en enhetsleder som er synlig, strukturert og som evner å motivere sine ansatte, forstår en kompleks organisasjon og som ser og bidrar til enhetens og avdelingens totale drift.

Det daglige personalansvaret ligger på seksjonsleder. Enhetsleder skal  koordinere veiledere, lage undervisningsplan for avdelingen og lede avdelingens utdanningsutvalg.  Enhetsleder må samarbeide tett med seksjonsledere og avdelingsleder.

Som utdanningsansvarlig overlege  vil man også sitte i sentrale organer knyttet til utdanningen både i OUS og HSØ.

Leder- og administrasjonsoppgavene til utdanningsansvarlig overlege vil utgjøre omtrent 50 % av arbeidstiden. Resterende tid skal brukes i daglig diagnostikk i en eller flere av lokalisasjonens faggrupper. UAO er ikke knyttet til en spesiell lokalisasjon, slik at diagnostisk kompetanse vil være førende for hvor UAO er lokalisert 


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 •  personal-, fag-, økonomi- og driftsansvar for enhetens samlede virksomhet
 •  sikre at alle LIS får utdanningsløp med mål om å bli spesialist innen patologi
 • ansvar for at det utarbeides gode rutineprosedyrer
 • ansvar for at enhetens oppgaver er fordelt slik at de ansatte kan utføre sine gjøremål på en forsvarlig måte og har den nødvndige kompetanse
 • ansvar for å gjennomføre utviklingssamtaler 
 • rekruttere, utvikle og følge opp medarbeiderne i enheten
 • deltakelse i diagnostikk, ca 50% 

Kvalifikasjoner

 • godkjent autorisasjon som lege
 • spesialist i patologi
 • beherske et nordisk språk både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du: 

 • er tydelig og tilstedeværende - kan både gi støtte og utfordre medarbeidere  
 • er opptatt av høy faglig kvalitet
 • er engasjert og ansvarsbevisst, setter mål, følger de opp og evaluerer
 • selvstendig og effektiv 
 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives i å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • En reise mot nytt og moderne sykehus
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Bodil Bjerkehagen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 91375019
Navn: Ingvild V K Lobmaier
Tittel: Overlege
Telefon: 91676929
Arbeidssted
Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for patologi
Kirkeveien 166
0450 Oslo