DPS Gjøvik har ledig 100 %  fast stilling for overlege i poliklinikk 1 Gjøvik, med hovedansvar for enhetens FACT team. 
Gjøvikregionen har mye å by på sommer som vinter både av aktiviteter, attraksjoner og arrangementer. Byen har et rikt og variert kultur- og musikkliv. Avstand til Oslo er 13 mil med gode buss- og togforbindelser. 

Distriktpsykiatrisk senter Gjøvik er et av  landets største, med ca 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk 1 Gjøvik, Poliklinikk 2 Gjøvik, Poliklinikk 3 Gjøvik, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Gjøvik og Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik. Poliklinikk 1 består av FACT, LAR og TSB 

FACT-team er samhandling i praksis, der en arbeider på tvers av nivåer og etater innen helse, omsorg, sosial og arbeid, samt nærmiljø, for å kunne skreddersy tilbud til de pasientene som har alvorlig psykisk lidelse og/eller rusmiddelavhengighet, og som ikke nyttiggjør seg andre behandlingstilbud.
FACT-modellen vektlegger en helhetlig tilnærming med fokus på arbeid, aktivitet, veiledning og kontakt med pårørende. Arbeidsformen skal gi støtte til pasientens bedringsprosess, tilby tett oppfølging og målrettet behandling. Teamet skal i hovedsak gi behandling i pasientens hjem og nærmiljø, og skal ha et nært samarbeid med de ordinære tjenestene i pasientens hjemkommune.  

Som ansatt i FACT-teamene vil du delta i et spennende utviklingsarbeid som er en del av en lokal, regional og nasjonal satsning.  
I vårt opptaksområde er FACT teamene er samhandlingsprosjekt mellom kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, NAV og Sykehuset Innlandet HF v/DPS Gjøvik.  

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av spesialistoppgaver i tråd med FACT-modellen og pakkeforløp.
 • Medisinsk ansvar.
 • Deltakelse i tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.
 • Utredning, behandling og veiledning.
 • Deltakelse i faglig nettverk med spesialister i andre avdelinger i Sykehuset Innlandet.
 • Deltakelse i utviklingsnettverk for FACT teamene.
 • Tett samarbeid med øvrige overleger i enheten.  
 •  Veiledning og undervisning av øvrige personalet.

Kvalifikasjoner

 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri, LIS som snart er ferdig spesialist kan søke.
 • Relevant klinisk erfaring. 
 • Stillingen forutsetter kompetanse på TUD.
 • Beherske norsk språk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil være avgjørende for ansettelsen.   
 • Evne til å arbeide strukturert og tverrfaglig.  
 • Ønske om å bidra i faglig utviklingsarbeid sammen med andre lokalt og nasjonalt.
 • Fleksibel, høy arbeidskapasitet, og vilje til å sikre et godt samarbeid på alle nivå.  

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende oppgaver i et kreativt og godt arbeidsmiljø.
 • Mulighet til å påvirke faglig utvikling og retning i et nytt behandlingstilbud.
 • Deltakelse i nasjonalt opplæringsprogram i FACT modellen.
 • Faglig støtte fra nasjonale og regionale kompetansemiljøer. 
 • Konkurransedyktig lønn og fleksible arbeidsbetingelser.
 •  Mulig å delta i vaktordningen for døgnenhetene for den som ønsker det.
 • Meget gode pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
 • Sykehuset kan være behjelpelig med overgangsbolig.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Eli Merethe Nesset
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 97123677
Arbeidssted
DPS GJØVIK, POLIKLINIKK GJØVIK 1, Sykehuset Innlandet HF
Kyrre Grepps gate 19
2819 Gjøvik
Søk på stillingen