Kort om arbeidsgiver
Stillingsbeskrivelse

I CFO FCoE vil du få muligheten til å:
 • Levere bedriftshelsetjenester i Norge og globalt for Equinor i samsvar med god faglig standard, interne krav og gjeldende myndighetskrav som del av  største interne bedriftshelsetjeneste (mer enn 20 leger og mer enn 120 spesialsykepleiere)
 • Fungere som faglig ansvarlig lege(FAL) for behandlende helse offshore
 • Delta i risikovurderinger, verifikasjoner og dedikerte forbedringsprosjekter relatert til arbeidsmedisin og deltakelse i granskninger/dybdestudier
 • Rådgivning mot ledelse, arbeidstaker, vernetjenesten og alle Equinors globale operasjoner, både industrielt onshore og offshore, inkludert olje og gass og fornybar energi
 • Være del av et leveranseteam sammen med Yrkeshygieniker/ergonom/sykepleier
 • Rapportere data til aktuelle myndigheter i forhold til arbeidsmedisin
 • Bidra til at Equinor utfører sin påseplikt hos leverandør i forhold til Helse og arbeidsmiljø
 • I stillingen må det påregnes korte offshoreoppdrag, og annen reisevirksomhet


Om deg

Noen egenskaper er viktige i enhver stilling i Equinor. Du kjenner deg igjen i verdiene som styrer våre valg og måten vi jobber på – åpen, samarbeid, modig og omtenksom. I tillegg setter du sikkerheten først og bidrar til vårt mål om null skader. For denne stillingen ser vi også etter følgende:
 • Cand.Med - må ha autorisasjon som lege i Norge
 • Det er ønskelig at kandidaten er spesialist innen Arbeidsmedisin (ferdig spesialist eller i pågående utviklingsløp). For rette kandidat vil vi tilrettelegge for spesialisering.
 • Minimum 3-5 års relevant erfaring
 • Erfaring fra industriell virksomhet samt fra bedriftshelsetjeneste er foretrukket
 • Søker må beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig


Generell informasjon

Legg ved kopier av vitnemål, attester, sertifikater og karakterutskrifter på engelsk eller et skandinavisk språk. Søknader uten relevante vedlegg vil dessverre ikke bli evaluert. Dersom du i ferd med å fullføre en utdanning og ikke har et vitnemål, kan du laste opp en karakterutskrift som viser hvilke fag du har fullført så langt.
Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.
Alle midlertidige og faste ansatte kan bli sjekket opp mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivingen.

Vi tilbyr
I Equinor bryr vi oss like mye om hverandre som vi bryr oss om virksomheten. Vi tilbyr:
Ikke bare en jobb: en karriere. I Equinor begynner utviklingen din fra første dag. Du kan bygge en karriere på tvers av flere fagdisipliner og land. Vårt interne stillingsmarked gir store muligheter for faglig utvikling.
Belønning. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, bonusordninger og aksjespareprogram.
Et balansert arbeidsliv. Våre ansattes helse og trivsel er svært viktig. For at du skal kunne være den beste versjonen av deg selv på jobb, må du også kunne ha tid til å være sosial, hente barna eller delta i forelesninger. Vi oppfordrer derfor ansatte til å benytte vår fleksible arbeidstidsordning.
Et inkluderende arbeidsmiljø. Våre ulikheter gjør oss sterkere. Hos oss skal alle kunne være seg selv på jobb og alle skal være akseptert og verdsatt.

Besøk våre nettsider for ytterligere informasjon: https://equinor.com/
Stillingskategori
Bedriftslege
Arbeidsgiver
Equinor
Kontaktperson
Navn: Equinor ASA
E-post: gm_equinoremea@equinor.com
Arbeidssted
Onshore
Sandslivegen 90
5254 SANDSLI