Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling har ledig stilling som overlege ved Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering (GSR). 

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus har lokalfunksjon for 194.000 mennesker i Asker og Bærum kommune.  Avdelingen har seksjoner for samtlige indremedisinske grenspesialiteter og har i tillegg seksjon for kreftbehandling, akuttmottak samt seksjon for sosionomtjeneste, ergoterapi og fysioterapi.
Totalt 540 ansatte, derav 100 leger. Det innlegges rundt 10.500 pasienter per år og det utføres ca. 46.000 polikliniske konsultasjoner.

Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering utreder og behandler pasienter med akutt hjerneslag, akutt geriatriske problemstillinger og pasienter med nevrologiske sykdommer. Seksjonen legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid, høy faglig kompetanse og fokus på en effektiv og kvalitetsmessig pasientbehandling. Søker må være ferdig spesialist i geriatri eller være i slutten av sin spesialiseringsperiode. Seksjonen er kompetansesenter for geriatri i Vestre Viken helseforetak.

Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering består av sengepost på 24 senger i tillegg til dagutredning og poliklinisk virksomhet. Overlegen vil inngå i vaktturnus for medisinsk avdeling. 

Vi søker etter kollega med gode samarbeidsegenskaper.

Arbeidsoppgaver

 •  Medansvarlig for drift av seksjonen

Kvalifikasjoner

 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Evne til fleksibilitet og god arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
 • Søkere med kort tid til ferdig spesialisering vil bli vurdert på like fot med ferdig spesialister. 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Fleksibel og arbeidsom.

Vi tilbyr

 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver
 • Ungt og dynamisk fagmiljø og stor forskningskompetanse 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Erik Hauge Engebretsen
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 67802991
Navn: Niels Kristian Thybo
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 67809586
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering, Bærum sykehus
Sogneprest Munthe Kaas vei 100
1346 Gjettum