Kort om arbeidsgiver
Om Sandefjord kommune
Sandefjord kommune skal styrke innsatsen innenfor det samfunnsmedisinske området og øke fokuset på fastlegeordningen. Det er derfor besluttet å ansette en kommuneoverlege til. Kommunen har allerede en kommuneoverlege i samfunnsmedisin og en kommuneoverlege for kliniske tjenester. Sammen skal de tre kommuneoverlegene jobbe sammen i et faglig fellesskap.

I Sandefjord er det er stort politisk og administrativt engasjement rundt legetjenestene. Plan for legetjenester er nylig vedtatt sammen med og en rekke tiltak som styrker kommunen innsats på dette området. Per tiden er det 56 fastleger i Sandefjord kommune.

Du vil sammen med kommuneoverlegen for samfunnsmedisin være kommunens medisinskfaglige rådgiver. Du får medansvar for samfunnsmedisinske oppgaver, og faglig ansvar for fastlegeordningen i kommunen. Oppfølging av fastlegeordningen gjøres i tett samarbeid med erfarne kolleger og en rådgiver som håndterer en stor del av det praktiske, inkludert økonomi. Teamet rundt kommuneoverlegene vil i løpet av høsten styrkes med ytterligere en rådgiver.

Dersom du ikke allerede er spesialist i samfunnsmedisin, vil vi legge til rette for at du får gjennomført spesialiseringen.

Organisatorisk er stillingen plassert i kommunalområdet helse, sosial og omsorg. Kommunalsjef vil være nærmeste overordnet.

Stillingsinformasjon
Stillingsstørrelse: 100 %
Stillingstype: Fast
Stilling ledig fra: Etter avtale

Arbeidsoppgaver
Du vil som kommuneoverlege ha betydelig innflytelse på utformingen av stillingens innhold, men følgende oppgaver er sentrale:
 • Ivareta samfunnsmedisinske oppgaver
 • Faglig ansvar for fastlegeordningen og oppfølging av kommunens fastleger. 
 • Bidra aktivt i kommunens utviklings- og planarbeid
 • Bidra aktivt i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet
 • Delta i kommunens beredskapsarbeid
 • Undervisning og veiledning
 • Bidra i samhandlingen med spesialisthelsetjenesten og andre kommunale helsetjenester
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Spesialist i allmennmedisin/samfunnsmedisin/eventuelt i spesialiseringsløp
 • Gjerne erfaring fra helseadministrasjon/kommunehelsetjeneste
 • Gode norskkunnskaper - både skriftlig og muntlig
 • Initiativrik og ansvarlig
 • Påvirkningskraft
 • Personalledelse
 • Gode samarbeidsevner
Vi tilbyr
 • Stort handlingsrom og innflytelse i videre utvikling av det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen
 • Mulighet for å påvirke den videre utviklingen av fastlegeordningen i kommunen
 • Godt arbeidsmiljø med erfarne, kunnskapsrike og engasjerte kolleger
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Mulighet for noe klinisk arbeid hvis ønskelig
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalhytter
 • Bedriftsidrettslag
Lønn
Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 8527/8529.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger
Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.
Det er krav om politiattest, og godkjent attest fremvises før ansettelse.

Er dette en stilling å flytte til?
Bor du ikke i Sandefjord og tenker at dette er interessant for deg, så legger vi ved et par linker til aktuell informasjon om Sandefjord kommune, i tillegg til at du har link til kommunens egne nettsider tilgjengelig i utlysningen:

Tenk stort, tenk Sandefjord
Sandefjord kommune | Facebook
Foresatteportalen i Sandefjord kommune
Sandefjord kommune på YouTube
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Kontaktperson
Navn: Bente Østbakken Aasoldsen
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 917 40 320
Arbeidssted
,
3202 SANDEFJORD