Nordlandssykehuset HF har ledig 100% vikariat for lege i spesialisering (LIS) ved Avdeling for kreft og lindrende behandling. Tiltredelses så snart som mulig og varighet t.o.m 31.08.2022, med mulighet til forlengelse.

Avdeling for kreft og lindrende behandling består av Leger kreft, Enhet for blodsykdommer og kreft (poliklinikk/dagpost), Enhet for stråleterapi, Palliativt team og Vardesenteret. I vår avdeling jobber det et bredt utvalg av helsepersonell hvor vi samarbeider tett på tvers av ulike helsefaglige profesjoner. Som LIS hos oss vil du bli fulgt opp av veiledere med høy fagkompetanse. Vi har 9 overlegestillinger og 3 stillinger som lege i spesialisering, samt 1 overlege tilknyttet Palliativt team. 3 leger hos oss har bi-stilling ved Universitetet i Tromsø, og avdelingen gir gode muligheter for forskning. Vi har et nært samarbeid med Kreftavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, samt med andre avdelingene i Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. Vi dekker et område på ca. 210 000 innbyggere. 

Ved vår avdeling tilbyr vi store deler av spesialistutdanningsløpet i onkologi. Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes tjeneste blant annet ved indremedisin ved Nordlandssykehuset HF. For oppnåelse av enkelte læringsmål er det aktuelt med spesialiseringsperiode ved et samarbeidsforetak i 12-18 måneder, slik beskrevet i utdanningsplan for fagområdet. Les mer her; https://nordlandssykehuset.no/forskning-og-innovasjon/utdanning-og-kompetanseutvikling/leger-i-spesialisering/utdanningsplaner/onkologi

Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved tiltredelse av stillingen.
Bodø er en by hvor det er kort vei til det meste. En by preget av positivitet og vekst, og en god by å vokse opp i. Stedet er rikt på naturopplevelser, byliv og kulturopplevelser. 

Arbeidsoppgaver
Hos oss er det varierte arbeidsoppgaver herunder:
 • Medisinsk onkologisk behandling
 • Strålebehandling. Vi har 2 strålemaskiner, og gir palliativ strålebehandling samt kurativ brystbestråling
 • Generell palliativ behandling for de fleste tumorgrupper.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført og godkjent LIS del 1/ turnustjeneste.
 • Du må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig.
Personlige egenskaper
Vi er ønsker en kollega som:
 • er fleksibel med gode samarbeidsevner
 • er god på kommunikasjon
 • har evne til å jobbe systematisk og strukturert
 • kan tenke seg en spesialitet som er i stadig utvikling
 • er interessert i faget og ute etter spennende utfordringer.
 • Personlig egnethet vektlegges.
Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø med primært arbeid på dagtid.
 • Varierte arbeidsoppgaver innen faget onkologi.
 • Mulighet til rask faglig utvikling og selvstendig arbeid i et trygt læringsmiljø.
 • Et sykehus med bred faglig kompetanse og god kontakt mellom de forskjellige fagmiljøene.
 • Tilsetting og avlønning iht. sentral overenskomst.
 • Gode pensjons og forsikringsordninger.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Astrid Dalhaug
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 412 37 730
E-post: Astrid.Dalhaug@nordlandssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Parkveien 95
8007 BODØ