Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig en 100% avtalehjemmel i øyesykdommer. Avtalen er en videreføring av Erik Widerøe sin avtalehjemmel, og oppstart avtales nærmere med Helse Nord RHF. 

Hjemmelen drives i dag i:
 • Moderne lokaler, innflyttet 2019 sentralt beliggenhet i Tromsø sentrum
 • Samlokalisert 2 driftshjemler. 5 kontor som er utrustet med nødvendig utstyr   
 • Mulighet for å bli medeier (50% ) av klinikken: www.oyelegesenteret.no
 • Mangeårig opparbeidet pasientbase, praksis fra 1990
 • Tilgang til operasjonsstue (katarakt operasjon, refraktiv laserbehandling mv)
 • Skiftestue for kirurgia minor (YAG/SLT)
 • Bredt analyseutstyr, bla OCT-A. 
 • Moderne journal system (Plenario)
 • Bredt kompetansemiljø i klinikken, hvor det blant annet drives med forskning 
Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i samsvar med §. 11 i rammeavtale mellom de regionale helseforetak og den norske legeforening.

Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker per år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

Helse Nord RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen samlokaliserer seg med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell. 

Arbeidsoppgaver
 • Avtalespesialisten skal drive bred poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning.
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten. 
 • Samarbeidet mellom spesialisten og nærmeste helseforetak er viktig, og det skal inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialist og lokalt helseforetak. Samarbeid om faglig utvikling, god prioritering og korte ventetider er sentralt.
 • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i rammeavtalen.
 • Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.
Kvalifikasjoner
 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning.
 • Utdanningsnivå: Cand. med.
 • Søker må beherske norsk både muntlig og skriftlig.
Personlige egenskaper
 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egenhet tillegges særlig vekt. 
Vi tilbyr
 • Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, som er høyeste driftstilskuddsklasse og tilsvarer for tiden kr 1.395 300,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.

  Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CVen, religion eller etnisk bakgrunn.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Nord RHF
Kontaktpersoner
Navn: Mona E. Paulsen Foss
Tittel: Rådgiver
Telefon: +47 98 90 10 75
E-post: Mona.Elisabeth.Paulsen.Foss@helse-nord.no
Navn: Frode Eilertsen
Tittel: Seksjonsleder eksterne helsetjenester og pasientreiser
Telefon: +47 913 33 630
E-post: Frode.Eilertsen@helse-nord.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Tromsø
9008 TROMSØ