Kort om arbeidsgiver

Ledig stilling som overlege ved Infekjsonsmedisinsk avdeling.
Infeksjonsmedisinsk avdeling på OUS er landets største i sitt slag og dekker hele fagfeltet innen infeksjonsmedisinske tilstander, så som tropemedisin, HIV, hepatitt, tuberkulose og alvorlige/livstruende bakterielle og virale infeksjoner. Det behandles også ledsagende indremedisinske tilstander.
Avdelingen har to sengeposter, infeksjonsmedisinsk sengepost (INFS1) med 21 senger hvorav 6 isolat med undertrykksventilasjon, og isolatposten (INFS2) med 12 senger hvorav 8 isolat med undertrykksventilasjon inkludert fasiliteter for høysikkerhetsisolasjon. Avdelingens poliklinikk behandler bla landets største hiv-kohort.  Avdelingens forskningsgruppe jobber spesielt m kroniske infeksjoner (hiv, tuberkulose, viral hepatitt), tropemedisin, sepsis og antibiotika-resistens. 

 

Arbeidsoppgaver

Overlegen inngår i avdelingens 12-delte bakvaktsturnus og deltar i daglig drift på sengepost, poliklinikk og tilsynsaktivitet på sykehuset for øvrig. Overlegen vil ha et spesielt ansvar for supervisjon av LIS2 og 3

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha norsk autorisasjon og være spesialist i faget infekjsonssykdommer. Vi ønsker å ansette en overlege som har bred erfaring kombinert med spisskompetanse på sjeldnere infeksjonsmedisinske tilstander. Forskning på doktorgradsnivå er en forutsetning og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

  • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
  • trives i å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  

Vi tilbyr

  • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
  • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
  • En reise mot nytt og moderne sykehus
  • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
  • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Anne Maagaard
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 221 19153
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
0450 Oslo