Kort om arbeidsgiver

Ved Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold er det ledig stilling som overlege fra 01.01.2022

Mikrobiologisk avdeling betjener rekvirenter i og utenfor sykehus i Vestfold og Telemark og utfører årlig cirka 690.000 analyser. Avdelingen har 6,5 legestillinger, herav to LIS, og er utdanningsinstitusjon for gruppe 1 i medisinsk mikrobiologi. Avdelingens leger deltar i vaktordning med lørdagsvakter på dagtid. Overlegene deltar i tillegg i bakvaktordning for LIS

Overlegene har delegert ansvar for definerte fagområder og inngår i tverrfaglige fagteam sammen med fagansvarlig teknisk personell. Vi har et aktivt forskningsmiljø, samarbeider bredt med kliniske avdelinger, og legger til rette for aktiv deltagelse i lokale, nasjonale og internasjonale fagfora. Avdelingen satser på å videreutvikle genteknologisk tilnærming til faget og har etablert et miljø med høy kompetanse innen molekylærbiologi inkludert bioinformatikk. Interesse innen dette feltet er ønskelig for å imøtekomme utviklingen i faget parallelt med tradisjonell bakteriologi og infeksjonsserologi. 

En av avdelingens overleger innehar til enhver tid rolle som avdelingsoverlege og er rådgiver for avdelingssjef. Funksjon som avdelingsoverlege blir ledig høst 2022 og kan være aktuell for den som ansettes.

Kvalifikasjoner

  • Spesialist i Medisinsk mikrobiologi
  • Den som tilsettes må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutførelse

Personlige egenskaper

  • Gode kommunikasjons-, formidlings- og samarbeidsevner på tvers av profesjoner
  • Kunne arbeide selvstendig med høyt tempo
  • Personlig egnethet vektlegges 
  • Bidra positivt sosialt i vårt tverrfaglige miljø

Vi tilbyr

  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Anja Hannisdal
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 99357499
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk medisinsk diagnostikk, Mikrobiologi - fagressurs 
Halfdan Wilhelmsens vei 17
3116 Tønsberg