Kort om arbeidsgiver

DPS Kongsvinger har ledig fast stilling som overlege, tilknyttet allmennteam.

Vi søker etter spesialist i psykiatri.

Vi søker etter en psykiater som ønsker mer frihet under ansvar og som tenker at hun/han er en sterk fagperson som fortjener fleksibilitet og gode betingelser. Vi kan tilby en jobb der du får tillit.

Tillit til å disponere tid og arbeidssted, og kombinere dette med et godt arbeidsmiljø her ved DPS Kongsvinger. Stillingen er administrert under seksjonsleder ved poliklinikken, og faglig under medisinskfaglig rådgiver. Tilhørigheten vil være allmennteam, et tverrfaglig team med dyktige behandlere. For øvrig har poliklinikken gruppeterapiteam, psykoseteam, akutteam og nevroteam. Primært søker vi etter overlege til alm.team, men ved interesse for andre felt er dette også interessant.  

DPS Kongsvinger har totalt 7 overlegestillinger og 3 LIS-stillinger. DPS Kongsvinger har ca 100 ansatte av ulik yrkesbakgrunn. Vi har et helt unikt samhandlingsmiljø internt. Alt av tjenester er samlet under ett tak, poliklinikk, døgnseksjonen, kontorseksjon og administrasjon. 

ARA, avdeling for rus og avhengighet er også i samme hus, noe som fører til gode samarbeidslinjer. Til det beste for pasienten.

Vi ønsker deg velkommen til et utviklingsorientert og engasjerende fagmiljø. Vi kan tilby konkurransedyktig lønn, tillit og fleksibilitet. 

 

Arbeidsoppgaver

Klinisk arbeid med pasienter, vurdering, utredning og behandling i tråd med overordnede krav og nasjonale føringer

Medisinskfaglig rådgivning og veiledning i møte med et tverrfaglig miljø

Deltakelse i intern og ekstern undervisning/ veiledning inkl veiledning av LIS

Noe arbeid med rettighetsvurdering

Å forholde deg til gjeldende føringer fra divisjonen

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege. Spesialist i psykiatri

Gode datakunnskaper

Beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Ha engasjement til å prege utvikling av avdelingen som helhet

Være fleksibel og ha vilje til et godt samarbeid på alle nivåer

Ha evnen til å ta ansvar, arbeide selvstendig og i team

Vi tilbyr

Godt, utfordrende og engasjerende fagmiljø

Gode muligheter for tilrettelegging for faglig utvikling

Varierte arbeidsoppgaver

Dagarbeidstid

Ukentlige legemøter sammen med legene ved DPS, poliklinikk og døgnseksjonen

Vi arbeider tett sammen i et tverrfaglig miljø med høy effektivitet og kvalitet, god takhøyde og med en humor som sitter løst. 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Kine Ramstad
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 97655991
Hjemmeside
Arbeidssted
DPK Kongsvinger avd , Akershus universitetssykehus HF
Parkvegen 35
2212 Kongsvinger