Kort om arbeidsgiver
Generell organisering av legetjenesten i Eigersund kommune:
Eigersund kommune har ca. 15 000 innbyggere, der hovedparten er bosatt i Egersund by. Eigersund er den største kommunen i Dalane regionen, som har knappe 25 000 innbyggere.

Eigersund kommune har i dag 14 fastleger i kommunen. I tillegg har kommunen LIS-1 lege, som er lokalisert ved Eigersund kommunale legesenter.

Allmennlegetjenesten i Eigersund kommune er beskrevet i egen plan som er godkjent av kommunestyret.  Eigersund kommune følger de til enhver tid gjeldende avtaler mellom Kommunenes organisasjon (KS) og Den Norske Legeforening (Dnlf).

Vikariatets oppstart og varighet:  Tiltredelse etter nærmere avtale.  Varighet ca. 3 måneder med muligheter for forlengelse.  

Arbeidsoppgaver
Praksisen er lokalisert nær sentrum av Egersund (Blandeverket legesenter), og drives sammen med fire andre leger i privat organisert fellespraksis i leide lokaler. Legesenteret tar hånd om ØH for sine egne pasienter alle hverdager fra 08-16. Ferier avvikles etter innbyrdes avtaler.
 
Nåværende pasientliste er på 1000 listepasienter. På nåværende tidspunkt er det ikke knyttet offentlig legearbeid opp til hjemmelen.

Hjemmelsinnehaver inngår i dekning av legevakt der det må påregnes 1-3 vakter pr. måned.

Legevakt:  
Legevakt hverdager 08-15: 
Legevakt ivaretas på skift av fastleger i Eigersund kommune.

Legevakt kveld/natt, helg og helligdager:
I Dalaneregionen er det organisert bemannet interkommunal legevakt, lokalisert sentralt på Lagård i Egersund. Legevakten er organisert i samme bygg som ambulansetjenesten.  Det er for tiden 15-16 delt vakt. Legevakten er organisert som tilkallingsvakt på hverdager fra kl. 16 – 23 og helg og høytider fra kl. 08-23. Fra kl. 23 til 08 neste dag  har legen fast timeavlønning med tilstedeplikt iht. sentral tariffavtale.

Vilkår:
Det er opp til hjemmelsinnehaver og vikaren å inngå skriftlig avtale om vilkårene, herunder økonomi, i vikarperioden. For øvrig vises til vilkår og regler for vikarinntak som fremgår av rammeavtalen mellom KS og legeforeningen (ASA 4310).        

Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Søkere må ha fullført turnustjeneste/LIS-1 eller fått godkjent tilsvarende tjeneste av helsedirektoratet som gir mulighet for å praktisere som fastlege.
  • For å få avtale med Helfo om direkte oppgjør og refusjonsrett, er det krav om at leger i allmennpraksis må være godkjent allmennlege, spesialist/være under spesialisering i allmennmedisin, eller oppfylle vilkår som gjelder for å få unntak fra kompetansekravet – se helfo.no om kompetansekrav for leger i allmennpraksis.
  • Det stilles krav om gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig. Språknivå vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.
  • Norsk arbeids- og oppholdstillatelse
  • Vi søker etter en faglig dyktig lege.
  • Politiattest ikke eldre enn tre måneder vil bli krevd.
Personlige egenskaper
Vi søker etter en faglig dyktig lege med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og med god evne til å drive privat praksis
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Eigersund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Carina Lindøe Larsen
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: (+47) 93491661
Navn: Bjarne Rosenblad
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: (+47) 92081879
Arbeidssted
Blandeverket legesenter
Blandeverket legesenter
4370 EGERSUND