Kort om arbeidsgiver

Anestesi- Intensiv- og Operasjonsavdelingen (AIO) i Kristiansand har ledig  2 faste stillinger for Lege i spesialisering, spesialitet: anestesiologi.

Ved intern tilsetning kan det bli ledig vikariat.  
Sørlandet sykehus har avtale om gruppe 1 tjeneste ved OUS. 

Avdelingen har 22 overlegestillinger og 5 stillinger for lege i spesialisering. For tiden er det 8-delt primærvakt og 9-delt bakvakt, begge tilstedevakt 1:1. I tillegg planlegges det hjemmevaktsordning for overleger ved innføring av trombektomi 24/7 fra høsten 2022.

Avdelingen gjennomfører ca 10 000 anestesier til et bredt utvalg av pasienter, og har 1000 – 1200 respirator- / ventilasjonsstøttedøgn pr år til både voksne og barn.
Vi har 13 operasjonsstuer og gir anestesi til fagfeltene ortopedi, urologi, gastrokirurgi, endokrin/mamma, kar/thorax, gyn og ønh, både elektiv og ø-hjelp-kirurgi.
Cerebral trombektomi er i dag et tilbud på ukedager fra 08-22, og fra høsten 2022 planlegger vi å utvide dette tilbudet til å gjelde hele døgnet.

Det er mulighet for å delta i intensivtransportordning.
Avstanden til regionsykehus gjør at Sørlandet sykehus Kristiansand har høy egendekningsgrad. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.  

Arbeidsoppgaver

  • Stillingen inngår i avdelingens vaktordning

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Vi vektlegger god norskkunnskap, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

  • Evne og vilje til å jobbe i team.
  • Bidra til å videreutvikle avdelingen. 
  • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

  • Vi tilbyr et stimulerende faglig miljø med fokus på fagutvikling, teamarbeid/simulering, undervisning og forskning.
  • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling.
  • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Grete Kruger Erdvik
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 970 91 987
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Siri Bernadette Lund
Tittel: Medisinsk faglig rådgiver/overlege
Telefon: 970 80 024
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
AIO-avdelingen, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand