Kort om arbeidsgiver
Ønsker du et spesialiseringsforløp i psykiatri? Det har vi! Avdeling for spiseforstyrrelser har ledig 100 prosent fast stilling for lege i spesialisering.

Avdeling for  Spiseforstyrrelser

Avdelingen har 20 plasser for voksne pasienter med ulike former for spiseforstyrrelser. Pasientene har hatt langvarige spiseforstyrrelser der behandling lokalt ikke har gitt tilstrekkelig effekt. Pasientene har oftest komplekse diagnoser med vurderings- og diagnostiske utfordringer. Vi har et godt faglig behandlingsmiljø med høy kompetanse innen fagfeltet. Våre to behandlingsprogram er symptomorienterte med kombinasjoner av gruppe- og individualterapi.
Vi har for tiden 2 lukkede grupper som tilbyr innleggelse i 13 uker.
Stillingen inngår i tverrfaglig team med selvstendig ansvar for individualterapi, ulike gruppeterapier og somatisk oppfølging. Det arbeides fortløpende med kompetanseutvikling basert på systematisk klinisk forskning og evaluering av behandlingsprogrammene i nært samarbeid med Modum Bads forskningsinstitutt.

Ønsker du et spesialiseringsløp innen psykiatri?
Modum Bad har godkjenning for hele spesialistforløpet i psykiatri. Våre lis-leger kan få alle læringsmål oppfylt gjennom tjeneste i vår allmennpsykiatriske poliklinikk, våre døgnavdelinger og ved rotasjon til vårt samarbeidsforetak Vestre Viken. Vi har ukentlig undervisning (Blakstad) for leger i spesialisering som foregår i samarbeid med Vestre Viken. Vi legger til rette for fordypningstid og deltakelse på interne og eksterne kurs. Vaktordningen er 7-delt hjemmevakt.

Personlig egnethet, fleksibilitet og samarbeidsvilje vil bli vektlagt sammen med tidligere erfaring fra arbeid i psykisk helsevern.

Klikk her for mer informasjon om behandlingstilbudet

Vi tilbyr
  • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et spennende fagfelt
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
  • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak
Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Kontaktpersoner:
Overlege og avdelingsleder Johan Dahl tlf. 32 74 94 92
eller på e-post: johan.dahl@modum-bad.no
Nestleder Bjørnar Johannessen tlf. 32 74 94 77, mob. 905 01 212
eller på e-post: bjornar.johannessen@modum-bad.no

Søknadsfrist:
15. oktober 2021
Stillingstype:
100 % fast stilling

Tiltredelse:
Etter avtale.

Vi ber om at du søker elektronisk. 
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Modum bad
Kontaktpersoner
Navn: Johan Dahl
Tittel: Overlege
Telefon: 32 74 97 00
E-post: johan.dahl@modum-bad.no
Navn: Bjørnar Johannessen
Tittel: Nestleder
Telefon: 905 01 212 / 32 74 94 77
E-post: bjornar.johannessen@modum-bad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Badeveien 287
3370 VIKERSUND