Kort om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har enheter både i Arendal og Kristiansand og er organisert under Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Klinikken har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og rusbehandling for voksne og barn/ungdom i Agder.

Psykiatrisk sykehusavdeling består av tre seksjoner:

 • En seksjon i Arendal som består av fire enheter.
 • En seksjon i Kristiansand som består av syv enheter.
 • Seksjon for Voksenhabilitering som består av to enheter.

Vi har ledig faste stillinger i 100% som overlege i Seksjon Kristiansand i følgende enheter:

 • Enhet 4.2 sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet.
 • Enhet 7.1 alderspsykiatriskenhet. 
 • Enhet 7.2 er en lukket døgnenhet utredning og behandling psykoser.

De ledige stillingene er knyttet til Seksjonen i Kristiansand. Arbeidssted vil være på Eg i Kristiansand fram til "Nybygg psykisk helse" er klar til
innflytting våren 2023. Sykehusavdelingen vil da bestå av 8 enheter hvorav 7
enheter for voksne og en for barn og unge. Tilbudet skal være i tråd med Agders
befolkning sitt behov for psykiatri, være et bærekraftig og moderne sykehus
preget av høy faglig kompetanse.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

 Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk og behandling.
 • Veiledning ovenfor andre ansatte, primærhelsetjenesten og kommunalt tiltaksapparat.
 • Lederteamet ved enheten består av enhetsleder, overlege og psykologspesialist.
 • Deltakelse i vaktordning kan være aktuelt, for tiden 14-delt vaktordning.
 • Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet sykehus HF, hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt.

Kvalifikasjoner

 • Psykiater.
 • Kjennskap til norsk regel- og lovverk.
 • Klinisk erfaring innen psykiatri.
 • Medansvar for faglig utvikling av teamet.
 • Ønskelig med erfaring fra veiledning av leger i spesialisering.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt.

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst.
 • Selvstendig.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Trives med å jobbe tverrfaglig.
 • Evne til å arbeide målrettet og strukturert med arbeidsoppgaver.
 • Evne til å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Engasjert.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Tar medansvar for enhetens og avdelingens totale drift.

Vi tilbyr

Som ansatt ved Sørlandet sykehus blir du en del av et engasjert og tverrfaglig arbeidsmiljø. Hos oss får du et meningsfylt arbeid med spennende og varierte arbeidsoppgaver med mye ansvar. Vi utvikler sammen en arbeidsplass vi er stolte av. Hos oss får du god opplæring, introduksjonskurs og god oppfølging som nyansatt. Sørlandet sykehus er en stor arbeidsplass med mange muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi tilbyr kompetanseheving og faglig påfyll gjennom kurs og internundervisning, og det er gode muligheter for faglig oppdatering. Vi har et bredt tilbud med trening for ansatte. Pensjonsordning (2% pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring. Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Linda Esperaas
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 93869494
Navn: Edgar Sundbø
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90648944
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk sykehusavdeling, Sørlandet sykehus HF
Egsveien 100
4615 Kristiansand