Kort om arbeidsgiver
Ansvars- arbeidsoppgaver:
 • Leder for legetjenesten med personalansvar for legegruppen
 • Behandler for både døgn- og polikliniske pasienter
 • Individualsamtaler, utredning, gruppesamtaler, undervisning og veiledning
 • Delta i tverrfaglig team med psykolog, leger, sykepleiere, sosionomer og fysioterapeut
 • Medikamentansvar for innskrevne pasienter


Ønskede kvalifikasjoner:
 • Lege med spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin, eller innen psykiatri. Annen spesialitet kan også vurderes
 • Kjennskap til fagfeltet, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 • Inneha tilstrekkelig oversikt til å kunne prioritere oppgaver, og evne å ta gode beslutninger relatert til pasientbehandling
 • Interesse for undervisning
 • Inneha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Personlig egnethet blir vektlagt
 
Vi tilbyr:
 • En arbeidsplass med interessante, utfordrende arbeidsoppgaver, i team med dyktige kollegaer
 • Gode muligheter for egen fagutvikling
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger, KLP
 • Fleksitidsordning
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Stiftelsen Incognito Klinikk
Privat
Kontaktpersoner
Navn: Anneken Stephan
Tittel: Overlege
Telefon: 22902661
E-post: aan@incognito.no
Navn: Thomas Skjøthaug
Tittel: psykologspesialist
Telefon: 22902665
E-post: aan@incognito.no
Søknad
Arbeidssted
Oslo
Apalløkkveien 8
0956 Oslo