Kort om arbeidsgiver
Ved LHL-sykehuset Gardermoen, Klinikk for rehabilitering og livsstilsmedisin, seksjon for lungerehabilitering har vi ledig overlegestilling for spesialist i lungemedisin. Vi har også ledig fast stilling som LIS i lungemedisin.
LHL har i mer enn 25 år drevet avansert utredning, behandling og kompleks rehabilitering av lunge- og hjertesyke, først på Glittreklinikken og Feiringklinikken, og siden 2018 på det nye LHL-sykehuset Gardermoen. Klinikk for rehabilitering og livsstilsmedisin har 141 senger hvorav seksjon for lungerehabilitering disponerer 96 senger og hjerterehabilitering 45 senger. Vi har avtaler med alle landets helseforetak og pasientene tas inn elektivt, de fleste til 4 ukers opphold for kompleks lunge- eller hjerterehabilitering, og enkelte til 5 dagers vurderings/utredningsopphold. Vi har en avansert respirasjonsfysiologisk lab og utfører flere hundre CPET årlig, mange med invasive BT-målinger og arterielle blodgassanalyser i hvile og under belastning, i tillegg til HAST og O2-test. På seksjon for hjerterehabilitering gjøres også ekkokardiografi, Holter og arbeids-EKG. Vi har hatt mer enn 250 pasienter til rehabilitering etter gjennomgått akutt Covid-19, og driver aktiv forskning på seneffekter av denne sykdommen.
Seksjon for lungerehabiltering har for øyeblikket 5 spesialister i lungemedisin, 3 spesialister i allmennmedisin, 6 LIS, og 1 spesialist i indremedisin som har permisjon for å fullføre gruppe I tjeneste for spesialiteten lungemedisin. Klinikken har avtale med Sykehuset Innlandet og OUS, Ullevål om utdanningsløpet for LIS.
Sentrale arbeidsoppgaver:
Legene arbeider i totalt 9 tverrfaglige team sammen med spesialsykepleiere, fysioterapeuter, idrettspedagoger, ergoterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer, psykologer, sosionomer og arbeidskonsulent. Vi har en flat struktur i legeavdelingen hvor alle bidrar med sin kompetanse der det er behov. Vi samarbeider godt mellom seksjonene og har et meget godt arbeidsmiljø.
 • De fleste team har LIS som primærlege med overlege som supervisør og veileder
 • Overlegene ved lungeseksjonen deltar sammen med LIS på visitt, i tverrfaglige møter, arbeider ved resp. fys. lab, bronkoskoperer, beskriver rtg. thorax og har ansvar for vurderings-/utredningspasienter
 • LIS og overlege deltar for tiden i 14-delt vaktordning. Overlege vil også få mulighet delta i konferansevaktordning
Kvalifikasjoner og kompetanse:
 • Til lungeseksjonen ønsker vi godkjent spesialist i lungemedisin og LIS med godkjent LIS1- tjeneste. Det er for LIS ønskelig med erfaring innenfor lungemedisin og faglig kompetanse vil bli vektlagt.
Personlige egenskaper:
 • Trives med tverrfaglig teamarbeid men også evne til å arbeide selvstendig
 • Fleksibel, effektiv og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlag
Vi tilbyr:
 • Tellende tjeneste for godkjenning av læringsmål innenfor LIS 3 i lungemedisin. Det er søkt om godkjenning for deler av læringsmål også for LIS2 indremedisin
 • Egen veileder, kurs og fordypningstid
 • En god arbeidsplass med godt faglig og kollegialt miljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode og konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår
 
Ytterligere opplysninger om stillingen kan evt. fås ved henvendelse til:
Konstituert avdelingsleder Odd-Magne Fjeldstad odd-magne.fjeldstadl@lhl.no tel. 90125959
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
LHL
Kontaktperson
Navn: Odd-Magne Fjeldstad
Tittel: Konstituert avdelingsleder
Telefon: 90125959
E-post: odd-magne.fjeldstadl@lhl.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Ragnar Strøms Veg 10
2067 JESSHEIM