Distriktspsykiatrisk senter Elverum- Hamar har et opptaksområde på 101.000 voksne og betjener 9 kommuner i Innlandet. Avdelingen har ca 211 årsverk. DPS Elverum-Hamar har allmennpsykiatriske poliklinikker i Hamar og Elverum. DPS Elverum-Hamar har også Psykosepoliklinikk , Ambulant akuttenhet, TSB-poliklinikk samt kontorenhet. Videre har avdelingen to like døgnenheter. Dette byr på mulighet for forskning.
Døgnenhetene har 12 sengeplasser hver basert på frivillighet. Enhetene har ca. 30 årsverk hver derav 2 overleger, 2 psykologer, og en sosionom i tillegg til LIS-leger knyttet til enhetene. En av overlegene er seksjonsoverlege som bl.a. håndterer pasientflyten.

 Miljøterapeutgruppen er tverrfaglig sammensatt med høy kompetanse og med fokus på kognitiv miljøterapi og fysisk aktivitet.

Disse enhetene ligger i Ingeberg som geografisk er bare noen få kilometer fra Hamar sentrum og det tar kun 50 min med tog til Gardemoen.
Hamar ligger ved Mjøsa, Norges største innsjø, og har gode turmuligheter i naturskjønne omgivelser både på sommer og vinter. I tillegg har det et rikt kultur- og idretts miljø.

Enheten har ledig 100% stilling for overlege i psykiatri. .

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging av behov for behandling, oppfølging og utredning
 • Tverrfaglig samarbeid internt, og med våre samarbeidspartnere
 • Delta i intern/ekstern undervisning og veiledning
 • Klinisk veiledning av Lis-leger
 • Delta i og utvikle et godt fagmiljø for spesialister
 • Inngå i vaktordningen i egen DPS
 • Veiledning av miljøpersonale

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri
 • Beherske norsk språk meget godt både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode evner til arbeid i team og selvstendig jobbing
 • Strukturert og ryddig
 • Interessert i kognitiv tilnærming
 • Løsningsorientert, ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Et svært godt arbeidsmiljø med trivelige og erfarne kollegaer med bred kompetanse
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • God mulighet for forskning
 • Mulighet for trening på arbeidsplass 
 • Gode pensjonsordninger i KLP
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentlighetsloven § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på
at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Marja Partanen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 92485077
Arbeidssted
DPS ELV/HAM DØGNENHET 1, Sykehuset Innlandet HF
Hersetgutua
2323 Ingeberg