Kort om arbeidsgiver
Kristiansand kommune har flere ledige legestillinger.
- Lege ved Valhalla helsesenter – vikar:
https://650010.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4431413395?language=nb&link_source_id=2000
- Lege -2 stillinger på Omsorgssenter – helsestasjon – 1 fast/1 vikariat:
https://650010.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4431392118?language=nb&link_source_id=2000
- Fastlege – Legene på kjøita:
https://650010.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4429751743?language=nb&link_source_id=2000
- Fastlege – Vågsbygd legesenter:
https://650010.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4429752815?language=nb&link_source_id=2000
- Fastlege – Sandens medisinske senter:
https://650010.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4429751196?language=nb&link_source_id=2000
- Fastlege – Dronningensgate legesenter:
https://650010.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4432118115?language=nb&link_source_id=2000

Krav til kompetanse:
  • Gyldig autorisasjon uten begrensninger.
  • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt/ønske om spesialisering i allmennmedisin.
  • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
Personlig egnethet og samarbeidsevne både som lege og kollega vil bli vektlagt. Ved tilsetting må det kunne legges fram politiattest.

Vi tilbyr:
Vi tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin via egen LIS 3 koordinator som bistår i planlegging av spesialiseringsløpet. Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet. Vi søker om økonomisk støtte til spesialiseringsløpet årlig, som beløper seg til kr. 300.000,- årlig under spesialiseringen.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
,
4630 KRISTIANSAND S