Vikariat med ønske om snarlig tiltredelse i veldreven fastlegepraksis sentralt i Drøbak ledig.
På grunn av sykdom søkes det om vikar i 20-50% stilling i veldreven fastlegepraksis ved Britanniatorget Legesenter i Drøbak. Det er ønske om tiltredelse så snart som mulig og ut mars 2022.
Vi har meget godt kollegialt miljø med 5 allmennleger (alle spesialister i allmennmedisin) og 4 dyktige legesekretærer. Legesenteret er fullt utstyrt med 24 t-BT, EKG, spirometri og fullt laboratorium. EPJ: System X, Convene faktureringssystem. Det forventes kollegialt samarbeid ifht ferieavvikling med kolleger på kontoret. Søker må ha norsk autorisasjon og refusjonsrett, være norsktalende og har erfaring fra fastlegekontor. Det tilbys gunstige betingelser.
Kontakt: Petra Brüning, Britanniatorget Legesenter, Storgaten 27, 1440 Drøbak, mobil 95102618, E-post: bruening@online.no
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Petra Brüning
Telefon: 95102618
E-post: bruening@online.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Britanniatorget Legesenter
Storgaten 27
1440 DRØBAK