Har du lyst til å være med å utvikle våre kommunale helsetjenester? Våre sykehjemstjenester er under utvikling, og vi er i behov av en dyktig lege med interesse og kunnskap innen allmennmedisin og geriatri.

Kragerø kommune har i dag ett sykehjem med 45 plasser fordelt på 3 avdelinger. Pasientgruppen består av somatikk, demens, korttids- og rehabiliteringsplasser samt øyeblikkelig hjelp senger (KAD). Legetjenesten på sykehjem er organisert under Virksomhet for sykehjem og bokollektiv. Det foreligger plan om flere sykehjemsplasser på sikt og utvikling av demensomsorgen i sin helhet.

Legetjenesten i Kragerø for øvrig består av fastleger og faste ansatte leger på legevakt og helsestasjon. Ny sykehjemslege vil ta del i faggruppens øvrige samarbeidsfora, samt interkommunalt samarbeid. Sykehjemslegen vil også tilknyttes fagforum for sykehjemsleger i Telemark.

Som sykehjemslege vil du samarbeide tett med øvrige kommunale helsetjenester, fastleger, legevaktslege og spesialisthelsetjenesten i behandling og oppfølging av pasienter på KAD og rehabilitering.

Sykehjemmet ønsker et tydelig fokus på fag og kvalitet. Det er opprettet en ny funksjon som fag- og kvalitetsleder, som vil være en sentral samarbeidspartner til sykehjemslegen og øvrig personell.
 
Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk oppfølging av sykehjemmets faste beboere, rehabilitering og KAD pasienter.
 • Utviklingsoppgaver innen geriatri og spesialiserte tjenester
 • Veiledning av øvrige faggrupper
 • Engasjement og deltakelse i ulike tverrfaglig miljø
 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon
 • Godkjent turnus/LIS1-tjeneste
 • Kompetanse/erfaring innen alderspsykiatri er ønskelig
 • Spesialist eller påbegynt spesialisering, fortrinnsvis i allmennmedisin eller geriatri er ønskelig
 • Gode norsk-kunnskaper både skriftlig og muntlig.
Personlige egenskaper
 • God innsikt i komplekse medisinske utfordringer i kommunehelsetjenesten
 • Bidra til å skape gode relasjoner til beboere, pårørende, kollegaer og samarbeidspartene.
 • Gode samarbeidsevner 
 • Evner til å arbeide både selvstendig og i team
 • Nøyaktig og strukturert
 • God arbeidskapasitet, målrettet og beslutningsdyktig
 • Evne til å bidra faglig og personlig med engasjement i et tverrfaglig miljø
 • Gode evner til å kommunisere med mennesker i en vanskelig situasjon
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 
 
Vi tilbyr
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Muligheter til å være med å forme stillingen i tråd med utvikling av tjenestene
 • Gode lærings- og utviklingsmuligheter 
 • Et godt fag- og arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale/ kvalifikasjoner
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 
Det er krav om godkjent politiattest for den som ansettes i stillingen.

Tiltredelse: Snarlig/ etter avtale

Søknadsfrist: 10. oktober.2021

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Virksomhetsleder Helene Moen Nesodden. Telefon: 91822907. E- post: HeleneMoen.Nesodden@kragero.kommune.no
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Kragerø kommune
Kontaktperson
Navn: Helene Moen Nesodden
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 91822907
E-post: HeleneMoen.Nesodden@kragero.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
,
3770 KRAGERØ