Kort om arbeidsgiver
Gjøvik kommune har 30 000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NTNU Gjøvik som har ca 4000 studenter, har sykehus og et mangfoldig næringsliv. Det er et godt kultur-, musikk-, og fritidstilbud og flotte friluftsarealer med milelange stier og skiløyper i skogsterreng.

Sørbyen legegruppe er et 8.2 legesenter, dvs at kommunen drifter kontoret og hjelpepersonell. Legegruppen har 5 fastlegehjemler og har tilhold i moderne lokaler sentralt i sørbyen, nær Gjøvik sentrum. Det er gode parkeringsmuligheter og godt offentlig transporttilbud.

Legegruppen benytter CGM Journal og har CrediCare betalingssystem. Sørbyen legegruppe har godt etablerte interne arbeidsrutiner og prosedyrer. Det er ansatt 5 helsesekretærer i tilsammen 4,3 stillinger.

Sørbyen legegruppe står overfor et generasjonsskifte, og har ledige hjemler som selvstendig næringsdrivende fastleger(ASA 4310 pkt. 8.2). Det er ingen kostnader knyttet til overdragelse av hjemlene.

Det er et ungt miljø som nå ønsker flere fastleger til legegruppen.

Kommunen arbeider aktivt for å få gode listestørrelser. Listelengden på de vakante hjemlene varierer idag fra 950 til 1100, og legegruppen betjener i dag i underkant av 4900 pasienter.

Arbeidsoppgaver:
 • Utøvende legetjenester som fastlege ifølge lovverk.
 • Deltakelse i Gjøvik interkommunale legevakt etter gjeldende avtaler med lokasjon Sykehuset Innlandet Gjøvik.
 • Kommunal bistilling kan tilpliktes ved behov, etter gjeldende avtaler. P.t er det ikke tilpliktede oppgaver til de vakante hjemlene.
 • Kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferie og annet fravær.
Kvalifikasjoner:
 • Det søkes etter leger med interesse for faget allmennmedisin, spesialist i allmennmedisin , erfaren allmennlege/fastlege eller utdanningskandidat i allmennmedisin.
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig godt, og ha norsk autorisasjon med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt. 
 • De som tilbys fastlegehjemmel må forholde seg til internavtalen mellom legene i Sørbyen legegruppe.
 • Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper og egnethet.
 • Krav om godkjent politiattest.
Vi kan tilby:
 • Spennende og variert praksis med yngre legekolleger i et nylig oppusset og velutstyrt legekontor, med etablerte rutiner og stabilt hjelpepersonell.
 • Kommunen vil sikre spesialiseringsforløp for utdannelseskandidater med veiledning og supervisjon.
Unntatt offentlighet må begrunnes:
Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:
Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Gjøvik Kommune
Sørbyen legegruppe
Kontaktpersoner
Navn: Johanne Vikin
Tittel: Fastlege
Telefon: + 47 970 07 801
Navn: Lene Berntzen
Tittel: Konst. tjenesteleder Helse
Telefon: +47 994 77 850
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Gjøvik
Valdresvegen 4
2816 GJØVIK
Mer om arbeidsgiver

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NT...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image