Kort om arbeidsgiver
Nes sykehjem har ledig 100 % vikariat som sykehjemslege frem til 31.08.2022 med mulighet for forlengelse. 
Sykehjemmet har totalt 2 legeårsverk. 

Kommunalområde helse og velferd er inne i en omstillingsprosess. Vi skal dreie tjenestene fra institusjonstjenester til hjemmetjeneste med fokus på egenmestring. Nes sykehjem ivaretar kommunalt akutte døgnplasser i egen regi (KAD). I tillegg har vi 116 korttids-og langtidsplasser.
Vi trenger en lege som arbeider strukturert og selvstendig, har evne til å være i forkant og jobber i tråd med kommunens mål og planer.

Vi søker deg som ønsker å være med på å utvikle institusjonstjenesten med plasser tilrettelagt for personer med demens, somatiske langtidsplasser og korttidsplasser som også inkluderer KAD. Vi har et godt arbeidsmiljø og kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet i utvikling. Vi ønsker deg som søker, fordi du har gode samarbeidsevner og vil være med i teamet og jobbe målrettet med det som er beskrevet.

Arbeidsoppgaver
 • Ha mestringsperspektivet i fokus samt skape forutsigbarhet, trygghet og struktur gjennom målrettet arbeid i tråd med omsorgsplan
 • Være støttespiller ved utvikling av institusjonstjenesten, slik at kommunen og institusjonen står rustet til å møre fremtidige utfordringer som kommunehelsetjenesten står over for
 • Være en pådriver for utvikling og kompetanseheving
 • Medisinsk oppfølging av pasientene i tråd med omstillingsarbeidet kommunen er inne i
 • Være en støttespiller i avdelingene med informasjon og kommunikasjon med pasienter og pårørende
 • Samarbeid med fastleger, ansatte ved sykehjemmet, ledere og pårørende
 • Være delaktig i internopplæring på sykehjemmet
Kvalifikasjoner
 • Autorisert lege, fortrinnsvis spesialist i almenmedisin, geriatri eller tilsvarende
 • Gode kommunikasjons-samarbeidsevner
 • Gode datakunnskaper
 • God framstillingsevne, skriftlig og muntlig
 • Gode norskkunnskaper
 • Fleksibel, kreativ, engasjert og selvstendig
 • Interesse for og kjennskap til kommunal sektor og drift
Personlig egnethet vektlegges
Den som tilsettes må før tiltredelse levere politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder
Vi tilbyr
 • Samarbeidsmøter med fastlegene
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Annet
Minst to referanser må oppgis
Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 mnd. prøvetid.
Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Nes kommune Akershus Fylke
Nes sykehjem
Kontaktpersoner
Navn: Unni Berit Schjervheim
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 476 18 207
Navn: Reidun Thøger-Andresen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 913 04 366
Arbeidssted
Nes sykehjem
Hagaskogvegen 19
2150 ÅRNES