Kort om arbeidsgiver

Stillingen som avdelingsoverlege kombineres med overlegestilling på ortopedisk avdeling. Tiltredelse 1. mars 2022

Avdelingsoverlegen er leder på nivå 4 i organisasjonen, som blant annet innebærer at man som leder skal bidra til at det jobbes i samsvar
med klinikkens og Vestre Vikens overordnede mål og visjoner

Stillingen rapporterer til avdelingssjef

Arbeidsoppgaver

 • Fagansvar som blant annet innebærer overordnet ansvar for fagutvikling, forskning og utdanning
 • Pasientansvar som innebærer fokus på god kvalitet av den ortopediske virksomhet og prioritering av helsehjelp i tråd med nasjonale krav
 • Driftsansvar for avdelingens aktivitetsplaner og budsjett
 • Delta i avdelingens lederteam og klinikkens utvidete lederteam
 • Bidra til hele klinikkens og helseforetakets utvikling


Det foreligger funksjonsbeskrivelse til stillingen

Kvalifikasjoner

 
 • Spesialistgodkjenning innenfor avdelingens fagområde
 • Bred erfaring som ortoped
 • Traumatologisk erfaring er en fordel 
 • Ledererfaring/-utdanning er ønskelig, men ikke et krav 

Personlige egenskaper

 • Interesse og fokus på veiledning og spesialistutdanning av leger
 • Evne og interesse for å videreutvikle avdelingens gode arbeidsmiljø
 • Tydelig
 • Strukturert
 • Evne for delegasjon  

Vi tilbyr

 • Grunnleggende opplæring i lederoppgaver, samt opplæring gjennom virksomhetens strukturerte lederutviklingsprogram
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Martin F. Stolzenbach Olsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +4791562152
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgiske avdelinger Ringerike sykehus
Arnold Dybsjords vei 1
3511 Hønefoss