Kort om arbeidsgiver

100 % fast utdanningsstilling LIS 3
100 % dagstilling LIS 2 - vikariat i 1 år

Er du LIS og ønsker spesialisering i nyremedisin ser vi frem til din søknad!

Stillingen er organisert i nyremedisinsk avdeling under klinikk for medisin. Klinikken har ansvar for diagnostikk og behandling av våre pasienter innen 9 fagområder. Det er høy aktivitet i vårt arbeidsmiljø, med 60 000 polikliniske konsultasjoner og 17 000 innleggelser planlagt per år. Totalt har avdelingen 160 senger, og i tillegg står intermediær- og intensivsenger til avdelingens rådighet.

Nyremedisinsk avdeling tilbyr varierte arbeidsoppgaver i et nesten nytt sykehus. Avdelingen disponerer en sengepost på 9 senger, samt en dialyseenhet med 20 plasser.
I tillegg driver vi to dialyse-"satelitter", en i Moss og en i Askim. I tilknytning til dialyseenheten ligger nyremedisinsk poliklinikk med ca. 4000 konsultasjoner per år. Dialyseaktiviteten er blant de høyeste i landet, med over 14 000 behandlinger per år. Stor sykepleierdrevet poliklinikk (recipient-utredninger, donor-utredninger, hypertensjon, infusjoner, PD og annet). Vi har et stort fokus på hjemmebehandling, både HD og PD. Per idag har vi 20 pasienter i PD. Avdelingen utreder og behandler alle sykdommer relatert til nyrefaget. Stor aktivitet og spennende utfordringer. Tett samarbeid mellom overleger, LIS-leger  og sykepleiere. Nærmest daglige diskusjoner om problemstillinger av enhver art mellom overleger og LIS-leger.

Legebemanningen består av fire LIS og ni overleger. Vi ønsker å tilby utdanningsplass til LIS 3 med fast tilknytning til nyremedisinsk avdeling, i samarbeid med akuttavdelingen, i forhold til vaktarbeid i akuttmottak. Det vil være delt vaktlinje med en annen LIS-3. Det vil si at man fordeler tiden mellom generell vaktarbeid (ca 30%), poliklinikk, dialyse og sengepost i ca 70 % av tiden. Det vil kunne tilkomme helgevakter på avdelingen sammen med overlege i nyremedisin.

Dagstillingen vil være delt på nyremedisinsk og geriatrisk avdeling. Det er snakk om dagvisitt på sengepost og dialyse med god supervisjon fra overleger. Har du interesse for indremedisin er dette en flott start i karrieren!

Vi ønsker økt fokus på forskning, og leger med vitenskapelig kompetanse/Phd vil møte stor forståelse, i samarbeide med en entusiastisk forskningsavdeling.

Avdelingen har et hyggelig og engasjert fagmiljø og samarbeider godt med sykepleiergruppen.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å
dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring som LIS 2 til utdanninsstillingen
 • Erfaring som LIS 1 til dagstillingen 
 • Norsk eller annet skandinavisk språk må beherskes godt
 • Vi vektlegger interesse for forskning

Personlige egenskaper

 • Evne til å bidra til godt samarbeid i våre tverrfaglige miljøer
 • Evne til å kommunisere internt og eksternt
 • Evne til å arbeide selvstendig og ansvarsbevisst
 • Ønske og motivasjon til faglig utvikling
 • Evne til fleksibilitet

Vi tilbyr

 • Spennende og godt fagmiljø
 • Tilrettelegging for forskning og fagutvikling
 • Velferdsordninger
 • God pensjonsordning gjennom KLP - les mer ved å trykke her

 

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Wilma Hamstra
Tittel: Rådgiver
Telefon: 980 04 662
Navn: Astrid Eri-Montsma
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 452 11 969
Arbeidssted
Nyremedisinsk avdeling
Kalnesveien 300
1714 GRÅLUM