Kort om arbeidsgiver
Er du en lege som liker å arbeide med akutte problemstillinger i primærhelsetjenesten, samtidig som du er opptatt av å se helheten i den enkelte pasientens behov? Da er dette stillingen for deg!

Avdeling Aker søker lege til 1 års 100% vikariat som allmennlege i spesialisering.
Stillingen innebærer klinisk arbeid på Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) i 3-delt turnus, samt vakter på Aker legevakts ambulansemottak.
Stillingen er ledig omgående, men tiltredelsestidspunkt kan diskuteres.
KAD Aker er Norges største øyeblikkelig hjelp døgnenhet med 72 senger. KAD samarbeider med laboratorie- og røntgentjenester ved OUS Aker som muliggjør rask utredning. Vi samarbeider også med spesialisthelsetjenesten, fastleger og bydel med mål om å tilby et helhetlig og sømløst pasientforløp for innbyggere i Oslo.

Legetjenesten ved KAD består av 21 årsverk, og vi har flere spesialister i allmennmedisin. Vi søker om å bli godkjent utdanningsvirksomhet i spesialistutdannelsen i allmennmedisin. For leger i spesialisering i allmennmedisin tilbys veiledning, og tilrettelegging for å gjennomføre kurs som ledd i spesialiseringen. 

Legevakt Akers ambulansemottak tar til vanlig imot ca. 200 ambulanser per måned og legevakten har over 50 000 konsultasjoner i året.


Arbeidsoppgaver
Klinisk pasientrettet arbeid i turnus.
Deltakelse i kvalitetsforbedring og internundervisning.

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege. 
Gjennomført LIS1
Allmennmedisinsk kompetanse og erfaring fra KAD/ andre relevante kliniske avdelinger vektlegges
Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig. For sykepleiere, fysioterapeuter, leger og andre med utdanning fra høyskole og universitetsnivå stilles krav om norskferdigheter tilsvarende HN-testen (Bergenstesten) på nivå «godt bestått».
Refusjonsrett fra HELFO

Personlige egenskaper
Personlig egnethet vektlegges:
Initiativrik, selvstendig, arbeidsom og punktlig.
Gode evner til relasjonsbygging og samhandling.
Bidra til videreutvikling av godt tverrfaglig arbeidsmiljø.

Vi tilbyr
Variert klinisk arbeid i Oslos akutte helsetjeneste i førstelinjen.
Kompetent, tverrfaglig og engasjert arbeidsmiljø.
Veiledning ihht spesialisering i allmennmedisin.
Lønn etter avtale.
Gode pensjons- og lånevilkår gjennom Oslo Pensjonsforsikring.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Helseetaten
Kontaktperson
Navn: Kristin Mæland Mellingen
Tittel: Assisterende seksjonsoverlege
Telefon: 21802180
Hjemmeside
Arbeidssted
Trondheimsveien 235
0586 OSLO