Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har vedtatt å opprette to 0-hjemler ved Lade legesenter fra 2021. Den ene hjemmelen er nå besatt. Den andre har nå 35 innbyggere som legesenteret selv ivaretar.

Det er for tiden 38 private legekontor og 187 fastleger i Trondheim.

Lade legesenter har utvidet og totalrenovert sine lokaler beliggende i attraktive City Lade, sentralt i Trondheim. Nye Lade Legesenter vil få fem lyse og flotte legekontor, samt alle nødvendige tilhørende rom i moderne og funksjonell stil.

Lade legesenter ble opprinnelig grunnlagt i 1979. Det er et veldrevet og velutrustet legesenter som per i dag har fire leger og dyktige legesekretærer. Legesenteret har gode rutiner for taking av blodprøver, EKG, og spirometri, samt god erfaring med småkirurgi, gynekologiske undersøkelser og prosedyrer.

Journalsystemet er per i dag System X. Legesenteret har elektronisk kommunikasjon med de fleste aktører. Alle leger utfører videokonsultasjoner med pasienter og samarbeidspartnere. Legesenteret legger vekt på å holde seg oppdatert både teknologisk og faglig, og det er godt samarbeid både faglig og sosialt.

Det utlyses nå en 0-hjemmel med noen tilknyttede pasienter. Hjemmelshaver må selv sette listetak i samsvar med senterets internavtale og i samråd med de øvrige legene. Det forutsettes fulltids praksis.

Ny lege må godta senterets internavtale.

Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen 1. februar 2022. Endelig dato avklares med legesenteret.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner må oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder ved Lade legesenter Liv Agnes Gravrok på telefon 959 72 002 eller Tomas Berg på telefon 975 95 793.

Du kan lese mer om fastlegeordningen på KS sin informasjonsside. Se også Forskrift om fastlegeordning i kommunene.

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på egen liste. Oppstart som 0-hjemmel
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke (det er mulighet for økte oppgaver i startfasen om ønskelig)
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag / kveld
 • Bidra til utvikling av legesenteret
Kvalifikasjoner
 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 72540880
Navn: Hilde Lisbeth Myhre
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91112763
Arbeidssted
Haakon VIIs gate 9
7041 TRONDHEIM