Vi søker etter engasjert overlege med bred kompetanse i akuttmedisin hos barn, til fast stilling, ved en av landets største barne- og ungdomsklinikker.

Vi har nå ledig fast overlegestilling. Det er ønskelig med god generell og akuttkompetanse innen pediatri. Vi søker en barnelege med spesialkompetanse innen akuttmedisin. Forskningskompetanse vil bli vektlagt.

Ønsket oppstart 01.11.21, eller etter avtale.

Vi har en stor barne- og ungdomspopulasjon med egne fagansvarlige overleger innen alle de barnemedisinske fagområdene, inkludert barneovervåkning. Den som ansettes vil være fagansvarlig for barneovervåkningen og ha et ansvar for å videreutvikle seksjonen i samarbeid med seksjonsleder for sykepleiere.

Vi tilbyr et fagmiljø der klinikk og forskning skal kunne kombineres i samarbeid med vår egen forskningsavdeling.

Barne- og ungdomsklinikken (BUK)  består av 8 avdelinger: Avdeling nyfødtintensiv (kategori 3b-nyfødtavdeling ned til gestasjonsalder 26 uker), Avdeling barn og ungdom med barneovervåkning, Avdeling forskning og utvikling, Avdeling barnehabilitering, Avdeling barn og unges psykiske helse, Poliklinikk barn og ungdom, Avdeling stab og kontortjenester og Avdeling leger. Det kan være mulighet for arbeid ved avdeling Kongsvinger, etter nærmere avtale.

BUK har 14-delt primærvakt- og 14-delt sekundærvaktsjikt i dag, i tillegg har vi eget nyfødtvaktsjikt.

Det må påberegnes deltagelse i vakt.

Alle søkere må søke elektronisk. Søknadsblankett for legestilling i WebCruiter skal benyttes. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.

 

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen innebærer ulike arbeidsoppgaver som kan inkludere postarbeid, poliklinikk, vaktarbeid og barselvisitt.
 • Deltagelse i fagutvikling inkludert prosedyrearbeid.
 • Det kan være aktuelt å ha ansvaret for vurdering og prioritering av henvisninger.
 • Bidra inn og kunne ta ansvar for å videreutvikle og strukturere samarbeidet med OUS

Kvalifikasjoner

 • Søker må være spesialist i barnesykdommer, med lang og bred kompetanse innen akuttmedisin hos barn og ungdom
 • Ønskelig med erfaring fra regionsykehus
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Vitenskapelige kvalifikasjoner (PhD) er ønskelig
 • Etter lov av 1. april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Evne til å jobbe strukturert, fleksibelt og innsatsvillig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid
 • Interesse for utvikling av fag, pasientsikkerhet og organisering av helsetilbudet
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr arbeid i en av Norges største barne- og ungdomsklinikker
 • Mulighet for å påvirke faglig retning i en dynamisk avdeling
 • Vi er en stor og entusiastisk legegruppe med et meget godt sosialt miljø
 • Vi har et sterkt fag- og forskningsmiljø med muligheter for egen forskning 
 • Den som ansettes vil oppleve spennende og utviklende arbeidsoppgaver med en variert pasientpopulasjon
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Anett Mykleby
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 67 96 45 16
E-post: Anett.Mykleby@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling leger
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen