Kort om arbeidsgiver

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 20 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for størstedelen av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetet driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har ca 1500 ansatte (ca 1000 årsverk) og ca 2000 studenter.

Det er ledig fast overlegestilling i psykiatri ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, Akuttpsykiatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Overlegestillingen er tilknyttet bistilling som professor II SKO 1013 / førsteamanuensis SKO 1011 (20 % stilling) i psykiatri ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO). Det er et vilkår at stillingsinnehaver ivaretar begge funksjonene.

Arbeidsoppgaver

Akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål består av én mottakspost og fire behandlingsenheter hvor vi utreder og behandler pasienter med alvorlige psykiske lidelser som psykoselidelser, bipolar lidelse og depresjon. I behandlingen vektlegges psykiatrisk og somatisk utredning, diagnostisering og akuttpsykiatrisk behandling inkludert ECT. Avdelingen har en egen enhet som tilbyr konsultasjons- og liaisontjenester til Ullevåls somatiske avdelinger. Avdelingen yter grundig og kompetent spesialisthelsetjeneste og vi har gode muligheter for faglig fordypning. Vi er aktive i LIS-spesialisering og bidrar i utdanningen av leger med blant annet praksistjeneste. Fagutvikling og forskning innen akuttpsykiatri er et viktig satsingsområde for oss.

Våre verdier er kvalitet, trygghet og respekt – dette har vi fokus på fordi vi arbeider med mennesker i psykisk krise. Akuttpsykiatrisk avdeling består av et tverrfaglig og dynamisk arbeidsmiljø hvor vi arbeider tett sammen i et høyt tempo med mange varierte spennende oppgaver.                                                                                                       
Vi ser etter deg med bred erfaring innen psykisk helsevern som er trygg, nysgjerrig og åpen. Du er god på relasjonsbygging, har genuin interesse for mennesker du møter, og du er aktivt interessert i forskning i akuttpsykiatri. Vi vil ha deg med på laget for å være i front innen vårt fagfelt, drive kunnskapsutviklingen videre og ikke minst for gi den best mulige behandling til mennesker som trenger vår hjelp!

Arbeidsoppgaver:

 • Klinisk arbeid
 • Medisinskfaglig ansvarlig for pasienter innlagt på post
 • Veiledningsansvar for LIS
 • Delta i 10-delt bakvakt
 • Bistå enhetsleder i medisinsk-faglige spørsmål
 • Drive aktiv forskning
 • Ansvar for avdelingens forskningsaktiviteter og være pådriver for kvalitetsforbedringsprosjekter

Kvalifikasjoner:

 • Norsk spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Minst fem års arbeidserfaring som psykiater
 • Det vil bli lagt stor vekt på klinisk erfaring fra akuttpsykiatri
 • PhD
 • Undervisningserfaring
 • Må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Kvalifikasjoner

 • Evne til å jobbe på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • Svært gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • En reise mot nytt og moderne sykehus
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 

Personlige egenskaper

Se fullstendig stillingsbeskrivelse med kvalifikasjonskrav og vurderingsgrunnlag for den akademiske bistillingen:

https://www.med.uio.no/klinmed/om/jobb/stillingsbeskrivelser/2021-11887-stillingsbeskrivelse-akuttpsykiatri.pdf 

 

Søknad til den akademiske bistillingen skal inneholde: 

 • Søknadsbrev og CV
 • Publikasjonsliste
 • Liste over 10 publikasjoner som ønskes tillagt spesiell vekt.  Disse vedlegges i fulltekst.
 • Oversiktsskjema over veiledningserfaring for PhD-kandidater (kandidatens navn, veiledningsperiode, institusjon og dato for disputas, hoved- /biveileder for hver kandidat). 
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen administrasjon, ledelse, undervisning/formidling, språk
 • Eventuelle øvrige kvalifikasjoner

Dokumentasjonen samles i ett pdf-dokument, max 10MB:
Se retningslinjer for utforming av søknaden, orienteringsskriv til søkere, reglement for ansettelse av professor samt regler om pedagogisk kompetanse: http://www.med.uio.no/om/jobb/veiledninger/index.html 

Henvendelser om søknadsprosessen knyttet til bistillingen kan rettes til personalrådgiver ved Institutt for klinisk medisin (UiO), 

Svetlana Trofimova, mail: svetlana.trofimova@medisin.uio.no

 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Thorbjørn Harald Sundin
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 99216599
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Akuttpsykiatrisk avdeling/ Institutt for klinisk medisin
Kirkeveien 166
0450 Oslo