Kort om arbeidsgiver
Lillestrøm kommune har en ledig fastlegehjemmel ved Lillestrøm legesenter fra 12.04.2022. Hjemmelen har en listelengde på 1300 pasienter.
 
Lillestrøm legesenter er et veldrevet 8-legesenter med stabilt og dyktig helsepersonell. Dette gir et stort fagmiljø, og en trygg arbeidsplass. Senteret er velutstyrt med bl.a. UL-maskiner på alle legekontorer og på GU-rom. Det er mulighet for å delta på internundervisning hver uke.
Ved legesenteret er det legestudenter, gruppeveiledere, PKOere, ultralydkompetanse, tillitsvalgte, stipendiater, universitetslektorer og flere partnere med PhD og tilknytning til Akademia. 
 
Legene er selvstendig næringsdrivende, og det foreligger en intern samarbeidsavtale som regulerer driften. Senteret driftes som et aksjeselskap, hvor legene er partnere. Alle partnere er spesialister i allmennmedisin og har i enighet satt listelengde til 1300. Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må påregne å tre inn som partner, og få oppgaver knyttet til drift av legesenteret.
 
Legesenteret ligger sentralt i Lillestrøm by ved Åråsen stadion. Lillestrøm stasjon ligger bare 10 minutter unna Oslo S med tog. Fra stasjonen kan man ta seg til legesenteret på bysykkel eller el-sparkesykkel på 5 min. Alternativt kan man parkere bil gratis 5 min unna kontoret.
 
I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven § 20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.
 
Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver
 • Deltakelse i kommunalt legevaktsarbeid
 • Drift av legesenteret
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon uten begrensning. Gjennomført turnustjeneste, LIS 1 eller tilsvarende
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med kommunen
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra allmennmedisin i Norge vektlegges
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Høy faglig kompetanse
 • Høy motivasjon og engasjement
 • Interesse for drift av legesenter
 • Personlig egnethet vektlegges
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillestrøm kommune
Kontaktpersoner
Navn: Sture A. Rognstad
Tittel: Fastlege Lillestrøm legesenter
Telefon: 95820189
E-post: sturer@online.no
Navn: Bettina Fossberg
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 950 92 794
E-post: bettinacaroline.fossberg@lillestrom.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: 4431504384
Arbeidssted
Lillestrøm Legesenter
C. J. Hansens vei 3A
2007 KJELLER