Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig et vikariat for lege i spesialisering i urologi. Vikariatet er ledig omgående og varer til 31.12.2021, med evt. mulighet for forlengelse. 

Den som blir ansatt må inngå i rotasjon mellom driftsenhetene. Den kliniske virksomheten benytter i stor grad moderne teknologi og disponerer blant annet to Da Vinci plattformer og utstyr for høyintensitets ultralydbehandling for prostatakreft. Det er en omfattende forskningsaktivitet, spesielt innen urologisk kreft og stensykdom/endokrin urologi.

Avdeling for urologi har i dag ca. 150 årsverk. Den kliniske aktiviteten omfatter ca. 2000 operative inngrep, 20 000 polikliniske konsultasjoner og 3500 innleggelser årlig. Avdelingen har i dag virksomhet ved tre av driftsenhetene i Oslo universitetssykehus og må påregne å ha tjeneste på minst to av stedene. Avdelingen er organisert i fire fagseksjoner og tre driftsenheter og dekker alle funksjoner i urologi fra lokalsykehusfunksjoner til regionsfunksjoner.

Avdeling for urologi hører til i Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon (KIT). KIT har aktivitet på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Aker og Ullevål med en stor andel lands- og regionsfunksjoner. Samtidig håndterer klinikken en del pasientgrupper på lokalsykehusnivå. Klinikken omfatter fagområdene barnekirurgi, lever- og gastrokirurgi, transplantasjonskirurgi, fordøyelsessykdommer, nyremedisin, hud- og veneriske sykdommer, revmatologi inklusive barnerevmatologi, klinisk immunologi og infeksjonsmedisin.

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner

 • Kun kandidater med urologisk erfaring vil bli vurdert.
 • Generell kirurgisk kompetanse. 
 • Det er en fordel med kjennskap til DIPS og MetaVision. 
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge.
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus).

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert.
 • Positiv person med gode samarbeidsevner. 

Vi tilbyr

 • Hyggelig arbeidsmiljø.
 • Lønn etter avtale.
 • Faglig og personlig utvikling.
 • Utfordrende og variert arbeid.
 • Medlemskap i pensjonsordning 2% pensjonstrekk i pensjonsordning og ulykkesforsikring.

 

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn. 

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Karl Henrik Østby
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 45290834
Arbeidssted
Avdeling for urologi
Aker/Radiumhospitalet/Rikshospitalet
0586 Oslo